Antea Group draait zijn hand niet om voor uitdagende infrastructurele projecten. Zoals het aanleggen van een tunnel in de lengterichting van een dijk, voor zover bekend een unicum. ‘Lopen door een bouwput in een dijk waarin stukje bij beetje een tunnel gestalte krijgt, is erg indrukwekkend,’ weet civiel ingenieur ir. Mathijs van der Meij (29).

Een tunnel aanleggen in een dijk. Kan dat eigenlijk wel? Ja, zeiden de ingenieurs van Antea Group, na analyses en wijzend op obstakels op en achter de dijk. Maar het waterschap was niet meteen overtuigd en wilde graag intensief afstemmen met Antea Group: iets bouwen in een dijk is geen sinecure. ‘Samen met het waterschap werden er plannen gesmeed waarop vervolgens akkoorden konden worden gegeven,’ vertelt Van der Meij, projectleider en adviseur infrastructuur, contractering en kunstwerken.


Mooi geflikt

En nu ligt er langs het IJ in Amsterdam een 800 meter lange sleuf van pakweg 25 m breed en 10 tot 12 m diep. In 2017 moet de tunnel die hierin wordt aangelegd er spic en span bijliggen. De doorgang vervangt de weg die bovenop de dijk ligt en heft zo de scheiding op tussen de bestaande Spaarndammerbuurt en de nieuwe Houthaven. ‘Je voelt je een stuk kleiner als je er voor inspecties doorheen wandelt. Ik denk dan: dat hebben we mooi geflikt.’
De vrees van het waterschap vindt Van der Meij wel begrijpelijk. Links en rechts van de sleuf, die is uitgegraven in de helling van de dijk, staan twee enorme damwanden. De damwand die midden in de dijk staat heeft een dubbele functie: als er onverhoopt iets gebeurt, moet deze wand het IJ  bedwingen. ‘Een rechttoe-rechtaan oplossing die logisch klinkt. Voor ingenieurs dan.’


Functiecombinatie

Van der Meij trad direct na het afronden van zijn studie in 2012 in dienst bij de Antea Group. Dat wil zeggen: full time. Tijdens zijn studie werkte hij al voor het ingenieursbureau, als medewerker contractvoorbereiding. ‘Ik zocht een uitdagend bijbaantje.’ Van der Meij solliciteerde nog wel bij andere bedrijven, maar Antea Group bood hem eigenlijk precies wat hij zocht: een combinatie van functies. ‘Ik voer constructieve berekeningen uit, ben betrokken bij het ontwerp van bruggen en tunnels. Typische ingenieurswerk, zeg maar. Daarnaast houd ik me bezig met de contractvoorbereiding en samenwerkingsvormen, en voer ik inspecties en audits uit. Bijvoorbeeld: doet de aannemer wat we hebben afgesproken in het contract? Wie een combinatie van functies zoekt én goed kan motiveren waarom hij of zij dat wil, zit hier goed. Een collega van mij combineert bijvoorbeeld het werken aan innovaties met ontwerpen.’


Goed rekenen

Afwisseling slaat de klok. In Helmond was Van der Meij betrokken bij de aanleg van een nieuwe verbindingsweg. Er is onder meer een onderdoorgang gebouwd onder de spoorlijn met daarover ook nog  aparte viaducten voor het weg- en fietsverkeer. ‘Dit is uitgevoerd samen met een aannemer. Dat geeft een andere dynamiek aan een project en juist deze afwisseling maakt het leuk.’
Van der Meij was de constructeur van het fietsdek, een dubbel gekromd dek met een overspanning van 30 meter. ‘Een esthetisch belangrijk onderdeel van de onderdoorgang. Hiervoor heb ik onder meer complexe voorspanningsberekeningen moeten maken die niet meer in de schoolboeken voorkomen.’  
 

Ander team

Van der Meij voert nu een aantal dagen per week audits en controleberekeningen uit in de tunnelsleuf. De rest van de week is hij betrokken bij een project in opdracht van de Provincie Zuid-Holland aan de zuidkant van Den Haag: de aanpassing van de N211 Wippolderlaan, de drukste provinciale weg van Nederland.
De verkeersstromen worden nu geregeld met verkeerslichten. Het plan is om ongelijkvloerse kruisingen aan te leggen en de weg te verbreden zodat het verkeer vlotter doorstroomt. Het project moet in 2022 afgerond zijn.

Het is het eerste project waar Van der Meij van a tot z in zal zitten. ‘Ik maak deel uit van een team van ongeveer tien man waarin ik tal van taken heb: van ontwerpen en constructief rekenen tot en met contractvoorbereidingen. Af en toe komt er tijdelijk een specialist bij. We werken heel intensief samen.’ De schop gaat vermoedelijk in 2018 de grond in. Dan zit Van der Meij weer in een ander team om controles en audits uit te voeren. ‘Denk aan berekeningen en toezicht op contractnaleving, zoals ik nu doe in de Spaarndammertunnel.’