Het zijn uitdagende tijden voor de olie & gas industrie. Het huidige klimaat vraagt om herijking van strategie, acties en organisatie-inrichting als antwoord op de veranderende markt. Diverse spelers in de markt maken gebruik van deze ‘kans’ en zetten een professionaliseringslag in gang om zo de slagkracht te vergroten en klaar te zijn voor de toekomst. Dit geldt ook voor Huisman.

Constructiebedrijf Huisman heeft, dankzij recent gesloten contracten, voor langere periode werk in portefeuille. Dit biedt een solide basis om te werken aan een sterke organisatie en het verstevigen van de marktpositie. Komende jaren wordt er gewerkt aan een uitbreiding van de productenportfolio waarin Huisman streeft naar nog meer diversiteit. De innovatieprojecten die daaruit voortvloeien zijn divers. Innovatie in de windenergie en geothermie zijn een goed voorbeeld van waarin Huisman substantieel wil bijdragen aan de energietransitie.


Multidisciplinair projectteam

Als onderdeel van de lange termijnstrategie van Huisman is besloten de Engineeringorganisatie opnieuw in te richten. De nieuwe opzet houdt in dat er een multidisciplinaire projectorganisatie wordt ingericht waarin projecten, resources en competenties, kennismanagement en persoonlijke ontwikkeling centraal staan. Deze focusgebieden dragen allen bij aan ontwikkeling van de Engineer. Er wordt actief gestuurd op resultaat en dit resultaat wordt inzichtelijk gemaakt voor de medewerker zodat er een continu verbeterproces ontstaat. Talent krijgt alle ruimte om zich te ontplooien en in de breedte te ontwikkelen.

De multidisciplinaire organisatie is gebaseerd op een engineeringfilosofie die uitgaat van de benodigde functionaliteit. De wensen van de klant staan centraal; de analyse van functionele eisen wordt vastgelegd tijdens de System Engineering fase. Hierna wordt de technische oplossing ontwikkeld voor elke functie.

Binnen de nieuwe organisatie zijn alle Engineeringdisciplines en Commissioning vertegenwoordigd. Elke project heeft een Project Manager en een Technical Project Manager (focus op kwaliteit van alle Engineering en planning). Zo wordt de verantwoordelijkheid binnen het projectteam, bij de juiste persoon, neergelegd en wordt de besluitvaardigheid vergroot dankzij korte communicatielijnen.

 

De nieuwe opzet biedt carrièreperspectief voor alle Engineers. Voor de inrichting wordt gezocht naar breeddenkende Engineers en intern wordt gefocust op de ontwikkeling van zogenaamde T-profielen. Het T-profiel houdt in dat de Engineer bredere kennis heeft en verder kijkt dan een eigen discipline, maar uiteraard wel het zwaartepunt van kennis en ervaring op één discipline heeft ontwikkeld. De Engineer overziet daardoor het effect van fundamentele ontwerpkeuzes op andere disciplines dan zijn of haar eigen kerndiscipline.

Deze verandering wordt ondersteund door het focusgebied ‘persoonlijke ontwikkeling’. Concreet houdt dit in dat er een opleidingsprogramma wordt ontwikkeld, dat bestaat uit opleidingen, ‘trainingen on the job’ en coaching door ervaren collega’s van verschillende disciplines. Een Engineer breidt op deze manier zijn kennis uit.


Kennismanagement

Het borgen en uitbreiden van kennis wordt gemanaged door expert teams. Deze expert teams zijn verantwoordelijk voor het definiëren, verzamelen, vastleggen en delen van kennis binnen de wereldwijde organisatie. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle kennis behouden blijft, er een focus is op optimalisatie en innovatie en dat beschikbare kennis wordt ingezet voor projecten en serviceverlening. De expertteams zorgen met andere woorden voor een ‘lerende’ organisatie.

In de nieuwe projectorganisatie wordt gefocust op het vergroten van de kwaliteit door gebruik te maken van een V-model. Dit procesmodel heeft een vaste ‘review’ cyclus en ‘tollgates’ die zijn vastgelegd in een Management Systeem. Tijdens de review cyclus wordt op kritische momenten door een Technische Board beoordeeld of gestart kan worden met de volgende procesfase. De Technische Board fungeert hier als klankbord en coach voor de Technisch Project Manager.


V-model met reviews en tollgates

Daarnaast worden verschillende fases van Engineering verdeeld over de diverse productielocaties van Huisman wereldwijd. In Nederland komt de focus te liggen op Concept, System en Basic Engineering. Het doel dat Huisman hierbij heeft is enerzijds dat de beschikbare kennis en ervaring effectief worden ingezet (resource management) en wereldwijd worden gedeeld. En anderzijds dat door elkaar te helpen en uit te dagen, ‘iedereen’ binnen Huisman high level complexe projecten kan uitvoeren met sterke focus op kwaliteit.

Dankzij een gevulde order portfolio wordt met vertrouwen naar de toekomst gekeken. De uitdagende olie & gas markt wordt gezien als stimulans voor verdere ontwikkeling. Innovatie, veiligheid, kwaliteit, efficiency en ownership zijn en blijven ook op de lange termijn de thema’s waar Huisman op zal focussen om haar positie te verstevigen. Kortom, Huisman versterkt haar organisatie en bouwt op talent om klaar te zijn voor de toekomst.