Kitty Nijmeijer ontvangt de Academic Society Award van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI). De prijs is bedoeld voor hoogleraren die onderzoek doen met grote maatschappelijke betekenis en die zich inzetten voor discussie met de samenleving.

Nijmeijer is hoogleraar Membraantechnologie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze bestudeert en ontwikkelt membranen, een soort vliezen, meestal van kunststof, die door hun materiaaleigenschappen selectief bepaalde stoffen doorlaten of tegenhouden.

Resultaten van haar onderzoek werden voor het eerst in praktijk gebracht bij de proefcentrale op de Afsluitdijk (lees ‘Blue Energy proefcentrale officieel geopend’), waar uit de menging van zout en zoet water energie wordt gewonnen. De membranen laten selectief de positief en negatief geladen ionen van het zout door, waardoor er een potentiaalverschil ontstaat.

Membranen worden al op grote schaal toegepast bij waterzuivering. Daarnaast vormen ze een veelbelovend alternatief voor allerhande scheidingsprocessen waar nu nog veel energie voor nodig is. Zo is destillatie een methode om door verdamping stoffen te scheiden, wat veel warmte kost. Membranen vormen daarvoor een mogelijk alternatief.


Grensvlak

Volgens KIVI-directeur Micaela dos Ramos levert het onderzoek van Nijmeijer ‘belangrijke innovaties op het grensvlak van duurzame energie, water, materialen en grondstoffen.’ Daarnaast roemt ze haar inzet om ‘kennis en bewustwording voor deze thema’s te genereren en het debat te stimuleren.’

Nijmeijer ziet haar onderzoek als onderdeel van de omvorming van een lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie. 'Dat is een enorme technologische en maatschappelijke transitie, waarvoor ingenieurskennis die leidt tot praktische toepassingen onontbeerlijk is.’ Ze ziet het ook als haar taak om ‘op een begrijpelijke manier over het onderzoek te vertellen, om zo te laten zien hoe mooi technologie is.’


Ingenieur van het Jaar

Nijmeijer neemt de Award in ontvangst tijdens de Dag van de Ingenieur op 21 maart, waar ook de winnaar van de Prins Friso Ingenieursprijs bekend wordt gemaakt (lees ‘Publieksverkiezing Ingenieur van het Jaar’).

De Academic Society Award werd door KIVI eerder toegekend aan de hoogleraren Maarten Steinbuch, Vanessa Evers en Ben Feringa.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.