De kieslijsten lopen niet bepaald over van de bèta’s – maar ze zijn er wel degelijk. De Ingenieur vroeg ze wat ze straks in de Tweede Kamer hopen te bereiken, als hun partij voldoende stemmen weet te verzamelen om ze een zetel te kunnen bieden.

'Er moet meer waardering komen voor vakmanschap en technische vaardigheden', vat dr. Eppo Bruins (CU) zijn standpunt over techniek samen. 'Daar zit de samenleving om te springen.' Dat de kamer misschien minder op technische mensen zou zitten te wachten, zien de meeste bèta-kamerleden anders. Wel merken ze allemaal op dat hun manier van denken redelijk uniek is. 'Tijdens mijn opleiding leerde ik hoe belangrijk een goede probleemanalyse is. Dat wil ik ook in de kamer toepassen', vertelt ir. Jessica van Eijs (D66), die Bouwkunde studeerde aan de TU Eindhoven. drs. Paul Hendrik van Meenen (D66) ziet hetzelfde: 'Als wiskundige ben ik altijd op zoek naar de elegantse oplossing voor een probleem.'

'Ik denk dat het goed is dat er, naast alle juristen en historici, ook een aantal bèta's in de Tweede Kamer zit', vertelt drs. Frank Wassenberg (PvdD). 'Dat is nuttig om complexe technische dossiers snel te beheersen.' Ook dr.ir. Eric Smaling (SP) voelt dat: 'Mijn achtergrond helpt me om debatten over landbouw, verkeer of milieu te onderbouwen.' Klimaat en duurzaamheid zijn voor veel van de technische mensen de belangrijkste issues, waar ze het meest aan kunnen bijdragen.

Dat er weinig bèta's op de kieslijst staan, betekent volgens Richard Moti (PvdA) niet dat ze er niet zijn. 'De PvdA heeft een rijke traditie van 'rode ingenieurs'. Dat is belangrijk, want het analytisch denken dat zo eigen is aan ingenieurs, daar kan de politiek wel een dosis van gebruiken.' Volgens alle gesproken kamerleden levert een technische opleiding nieuwe invalshoeken op. 'Vraagstukken over werk, energie, personeel, productie en ontwikkeling bekijk je anders als je ervaring hebt in het technische bedrijfsleven', denkt ing. Mustafa Amhaouch (CDA). Zijn collega Jaco Geurts (CDA) is het ermee eens. 'Ik heb snel verbanden leren zien dankzij mijn praktijkervaring.'

Zie voor ons complete overzicht van de verkiesbare bèta's en hun reactie op onze Technische Stemwijzer.
 

Ingenieur Anne-Wil Lucas is niet meer verkiesbaar

Er is één (ex-) politica die op de kieslijsten schittert door afwezigheid: ir. Anne-Wil Lucas. De in Wageningen afgestudeerde ingenieur verliet uit frustatie vroegtijdig de Tweede Kamer. Enkele opmerkelijke uitspraken van de VVD-politica:

‘De waan van de dag. Dat collega’s om zeven uur opstaan om te kijken wat de krant te melden heeft om daar dan als eerste op te reageren en zo zelf de krant te halen. Dat stond zó ver van mij af. Ik wilde dat de krant ging schrijven over onderwerpen die voor míj wezenlijk zijn.’

Als voorbeeld van zo’n wezenlijk onderwerp dat ze zelf graag op de kaart zou zetten, noemt ze de veranderingen in de economie door de steeds snellere ontwikkeling van robotisering en de vierde industriële revolutie. ‘Dat kan nogal wat betekenen voor de huidige banen en beroepen. Het concept ‘baan’, waar in ons sociaal-maatschappelijke leven vrijwel alles van afhangt, is in het geding. Dit is zo’n onderwerp waar de politiek zich vol overgave op zou moeten storten: zorg dat het beleid op tijd verandert zodat mensen in staat zijn met die nieuwe werkelijkheid mee te bewegen.’

Lucas’ Kamerlidmaatschap werd uiteindelijk een slijtageslag. ‘Er waren zo veel onderwerpen waarmee ik iets mee wilde, zo veel kansen die ik zag op technologisch gebied, maar ik stuitte op de terughoudendheid vanuit de gevestigde belangen. Dat is best vermoeiend. Laat duidelijk zijn, ik kreeg in mijn fractie altijd de ruimte voor mijn projecten en er was ook vertrouwen dat daar iets uit zou komen. Maar toch was er ook de ondertoon: ‘Waar is ze nu weer mee bezig ...’

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.