Welgeteld zijn er negen bèta’s in de nieuwe Tweede Kamer gekozen, zo blijkt uit de officiële uitslag van de Kiesraad.

In de fractie van de VVD, grootste partij, zitten geen bèta’s. De kandidaten Jan Middendorp en Wybren van Haga stonden met plaats 34 en 41 te laag op de lijst. Hoe zit het met de andere partijen?

PVV - bedrijfskundige Teun van Dijck (TU Eindhoven) is gekozen.

CDA - werktuigbouwkundige Jaco Geurts (MTS Amersfoort) en meet- en regeltechnicus Mustafa Amhaouch (Fontys Hogeschool) zijn gekozen.

D66 - wiskundige Paul Hendrik van Meenen (U Leiden) en bouwkundige Jessica van Eijs (TU Eindhoven) zijn beide gekozen.

GroenLinks - civieltechnicus Rik Grashoff (TU Delft) is gekozen.

SP - Eric Smaling op plaats 15 is net buiten de boot gevallen.

PvdA - landbouweconoom Jeroen Dijsselbloem (Wageningen UR) is gekozen. De kandidaat Richard Moti stond op plaats 15 te laag.

ChristenUnie - natuurkundige Eppo Bruins (U Utrecht) is gekozen.

Partij voor de Dieren - bioloog Frank Wassenberg (U Utrecht) is gekozen.

SGP - civiel technicus Chris Stoffer stond op nr. 5 te laag om gekozen te worden.

Lees hier meer over de bèta-kandidaten.


Deelname Technische Stemwijzer bevestigt bèta-beeld

De Technische Stemwijzer is ruim 5500 keer geraadpleegd. Vergeleken met de stemvoorkeur van de leden van de ingenieursorganisatie KIVI en de organisaties van chemici KNCV en VNCI (Lees: ‘Bèta’s: kilometerheffing in plaats van asfalt’) valt allereerst op dat de percentages voor en tegen elkaar bij 36 van de 40 stellingen nauwelijks ontlopen. We kennen de achtergrond van de deelnemers aan de stemwijzer niet, weten niet wat ze gestemd hebben, maar bovenstaande geeft wel aan dat ze weinig verschillen van de bèta-voorkeur. Bij vier stellingen zijn er wel duidelijke verschillen:


Subsidie windenergie

Een krappe meerderheid van de bèta’s (48 % voor afschaffen, 40% tegen afschaffen) wil dat de subsidie op windenergie de komende vier jaar verdwijnt. De deelnemers aan de stemwijzer willen die subsidie niet afschaffen (50 % tegen afschaffen, 38 % voor afschaffen).


Sluiting kolencentrales

Een soortgelijke omkering is er over de sluiting van kolencentrales in de komende kabinetsperiode, dus binnen vier jaar. Van de bèta’s is een meerderheid van 48 % tegen versnelde sluiting, 35 % is er voor. Bij de deelnemers aan de stemwijzers wil 48 % de kolencentrales wel versneld sluiten en is 34 % er tegen.


Schiphol een zevende baan

Ook bij dit onderwerp is er verschil. Van de bèta’s is een krappe meerderheid van 42 % tegen de aanleg van een zevende baan, 37 % is voor. Bij de deelnemers aan de stemwijzer is 48 % voor een zevende baan, en 31 % tegen.


Ruimere bevoegdheden veiligheidsdiensten

De laatste stelling waarop de uitslagen verschillen. Van de bèta’s is 44 % tegen ruimere bevoegdheden en 39 % voor. Bij de deelnemers aan de stemwijzer is een meerderheid van 43 % voor ruimere bevoegdheden en 40 % tegen.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.