Vandaag gaan de Verenigde Staten naar de stembus en vannacht volgt de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hoe denken beide kandidaten over onderwerpen als energie, innovatie en internet?

Technologie was in de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet bepaald een centraal thema, verre van, maar bij diverse gelegenheden hebben beide kandidaten wel iets gezegd over onderwerpen als energie, innovatie en dergelijke.

Het meest systematisch gebeurde dat aan de hand van een vragenlijst die de organsiatie Science Debate aan beide kandidaten voorlegde. Daarin valt op dat met name de antwoorden van Trump vaak omfloerst zijn geformuleerd, terwijl hij zich bij andere gelegenheden veel explicieter uitsprak.

Hieronder de verschillende onderwerpen in volgorde van een deel van de lijst van Science Debate.
 

  • Innovatie

Vinden beiden belangrijk, ze benadrukken dat de federale overheid daarin voldoende moet investeren.
 

  • Research

Vinden beiden belangrijk. Clinton wil meer financiering voor fundamenteel onderzoek, waarvan het nut van de uitkomst ongewis is. Trump legt het accent op onderzoek gericht op voedselproductie en bescherming van grondstoffen.
 

  • Klimaat

Clinton koestert geen twijfels over klimaatverandering  en noemt het terugdringen van broeikasemissies een van haar prioriteiten. Binnen tien jaar moet de helft van de elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen, ze wil fors inzetten op energiebesparing in gebouwen en de industrie, en de olieconsumptie in de VS moet een derde minder. Verder wil ze het Clean Energy Challenge-programma introduceren, dat zestig miljard dollar omvat.

Volgens Trump moet er nog veel worden onderzocht als het gaat om klimaatverandering. Elders heeft hij klimaatverandering een mythe genoemd. Hij legt de nadruk op schoon drinkwater, bestrijding van malaria, voedselproductie en vermindering van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
 

  • Internet

Clinton zoekt naar een balans tussen cybersecurity en privacy, en wijst op allerhande commissies die zich daarmee bezighouden.

Trump is meer uitgesproken: hij wil niet dat de Amerikaanse overheid zijn burgers bespioneert. Cyberaanvallen wil hij met gepaste maatregelen tegengaan.
 

  • Energie

Clinton wil dat Amerika de supermacht van schone energie wordt. Naast de maatregelen die ze bij het onderwerp klimaat noemde,  wil ze vermindering van de belastingvoordelen voor de olie- en gasbedrijven, en strenge standaards voor energiegebruik en emissies van elektriciteitscentrales, voertuigen en dergelijke.

Trump legt de nadruk op energieonafhankelijkheid. Dat kan volgens hem met alle mogelijke energiebronnen, ook wind, zon, kernenergie en biobrandstoffen. Elders benadrukte Trump dat hij alle belemmeringen voor het gebruik van fossiele energie wil wegnemen. De markt moet bepalen wat de beste energiebron is.
 

  • Kernenergie

Beide kandidaten vinden kernenergie belangrijk en willen onderzoek naar meer geavanceerde, veiligere reactoren.
 

  • Onderwijs

Clinton wil dat meer studenten computerwetenschappen leren, en wil de deelname aan bètastudies vergroten.

Trump wil ruimere mogelijkheden voor door de markt aangeboden onderwijs, met bevoegdheden op lokaal niveau en niet bij de centrale overheid.
 

  • Schoon water

Beide kandidaten willen fors investeren in de Amerikaanse infrastructuur voor drinkwater en de zuivering van afvalwater.
 

  • Ruimtevaart

Beide kandidaten onderstrepen het belang van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma en willen dat Amerika een leidende rol blijft spelen.

 

Techleiders verontrust

Clinton heeft eerder haar Initiative on Technology & Innovation gelanceerd, waarin bovengenoemde punten verder zijn uitgewerkt. Verder pleit ze daarin voor uitbreiding van het aantal publieke instituten (bibliotheken, scholen) dat is aangesloten op snel internet, de introductie van het snelle 5G-systeem voor mobiele telefonie en consumentenbescherming bij datagebruik.

Trump is vooral aangevallen op zijn beperkte innovatieagenda. Eerder dit jaar publiceerden 140 CEO’s en ondernemers, onder wie die van Facebook, Flickr, Tumblr, Apple, Google, Reddit en Instagram, een open brief waarin zij Trump een ramp voor innovatie noemen vanwege zijn campagne die gericht is op boosheid, angst voor nieuwe ideeën en mensen, en zijn beeld van Amerika als een natie in verval

De peilingen wijzen op een overwinning van Clinton, en dat betekent dat het Amerikaanse beleid op het gebied van innovatie en energie grosso modo wordt voortgezet, met hier en daar nadrukkelijker accenten. Zou Trump toch winnen, dan zal de Amerikaanse rol in het klimaatverdrag van Parijs ingrijpend veranderen, terwijl de kans groot is dat in het beleid pragmatisme de overhand krijgt. Wat wel ingrijpend zal veranderen is het maatschappelijk vertoog: isolationisme en afscherming van de natie gaan de boventoon voeren met alle nog ovoorzienbare consequenties van dien.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.