Schatrijke tech-ondernemers als de Amerikanen Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook), Jeff Bezos (Amazon), de Brit Richard Branson (Virgin), de Duitser Hasso Plattner (SAP), de Chinees Jack Ma (Alibaba) en de Indiër Ratan Tata willen het onderzoek naar schone energie een stevige impuls geven. Aansluitend hebben de regeringen van 21 landen tijdens de klimaattop in Parijs de Mission Innovation, Accelerating the Clean Energy Revolution afgekondigd.

Terwijl de energievoorziening de mensheid voor een van haar grootste uitdagingen stelt, steekt het budget dat beschikbaar is voor research naar nieuwe technologieën mager af: wereldwijd nog geen 2 % van het totale publiek gefinancierde onderzoek.

Huidig onderzoeksmodel faalt

Gates en de zijnen hebben deze week de oprichting van de Breakthrough Energy Coalition bekend gemaakt. Dertig zakenlieden uit alle continenten van de wereld hebben zich ten doel gesteld het onderzoek naar schone energie te bevorderen. In hun verklaring schrijven ze:

‘De urgentie van klimaatverandering en de energiebehoefte in de armste delen van de wereld vereisen een wereldwijd gedragen onderzoeksprogramma dat is gericht op energie-innovatie met nul uitstoot. We willen een nieuw model van publiek-private samenwerking tussen regeringen, onderzoeksinstituten en investeerders. Wetenschappers, ingenieurs en ondernemers kunnen innovatieve technologieën bedenken en toepassen die minder gevolgen hebben voor het klimaat en tegelijkertijd betaalbare energie voor iedereen leveren. Het bestaande systeem van fundamenteel onderzoek, regelgeving en subsidies faalt om voldoende investeringen te mobiliseren in werkelijk vernieuwende energie-oplossingen voor de toekomst.’

De publieke uitgaven voor energie-onderzoek als percentage van het BNP. Bron IEA/De Ingenieur

Dat falen geldt volgens Gates en de zijnen zowel voor regeringen die onvoldoende in energie-onderzoek investeren, als voor durfinvesteerders, voor wie de termijnen van mogelijke opbrengst veel te lang zijn.

Winst op lange termijn

De tech-ondernemers pleiten daarom voor een drastisch intensiveren van het publiek gefinancierde energie-onderzoek, en verklaren zelf bereid te zijn om in nieuwe energietechnologie te investeren.

‘Wij zijn zowel gemotiveerd door de mogelijkheid om op de lange termijn een flinke winstmarge te realiseren, als door het belang dat we onderkennen van een energietransitie.

In een paper noemt Gates verschillende vernieuwende energietechnieken, lees er hier meer over.

Regeringsleiders kondigen in Parijs het Mission Innovation Initiatief aan, met links naast Barack Obama Bill Gates. Foto: Gobierno de Chile

Aansluitend op dit initiatief van de tech-ondernemers hebben de regeringsleiders van 21 landen tijdens de Parijse top  Mission Innovation, Accelerating the Clean Energy Revolution gelanceerd. Daarin is afgesproken dat de landen hun onderzoeksbudget voor nieuwe energietechnologie de komende vijf jaar gaan verdubbelen en daarbij gaan samenwerken met de genoemde tech-ondernemers. Onder de ondertekenaars bevinden zich landen uit West-Europa (Nederland niet), de VS, Brazilië, China, India, Zuid-Korea, Japan, Australië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Begin 2016 volgt de eerste Mission Innovation bijeenkomst die concrete onderzoeksdoelen en financiersafspraken moet formuleren.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.