Door bedrijven als Uber, die vervoer op aanvraag bieden, is de verkeersdrukte in de Amerikaanse binnensteden fors toegenomen, blijkt uit onderzoek. De uitkomst is opmerkelijk omdat Uber zelf juist het tegendeel beweert.

De Amerikaanse onderzoeker Gregory Erhardt van de facuilteit werktuigbouwkunde van de University of Kentucky bestudeerde alle verkeersdata van San Francisco. 15 procent van alle autoritten in die stad, berekende hij, wordt gemaakt in een auto van Uber of Lyft, een vergelijkbaar bedrijf. Dat is 12 keer meer dan het aantal ritten in een gewone taxi. In New York zijn er inmiddels net zoveel Ubers op de weg als overbekende gele taxi's.

Tussen 2010 en 2016 is de reistijd in de binnenstad op werkdagen met liefst 66 procent toegenomen, stelde Erhardt vast. Waren Uber en Lyft er niet geweest, zo berekende hij, dan was de reistijd door het toegenomen aantal inwoners en de economische groei weliswaar iets opgelopen, maar niet meer dan 22 procent.


Gewone taxidienst

In een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Science Advances, dat woensdag verscheen, zet Erhardt de oorzaken uiteen. Het idee was ooit dat je een Uber met andere passagiers deelde, maar feitelijk is het steeds meer een gewone taxidienst geworden, waarbij de passagier met een app een auto bestelt, stelt hij.

Om tot zijn bevindingen te komen, bouwde hij een model met 2010 als vertrekpunt. In dat jaar was het aantal Ubers en dergelijke nog nagenoeg nul. Op basis van data uit zowel de Uber- en Lyft-apps zelfs als uit de algemene verkeersdata van de stad kon hij vervolgens per wegdeel de jaarlijkse groei van de hoeveelheid verkeer simuleren.

Een van de problemen is dat Uberchauffers ook zonder passagiers rondjes blijven rijden, wachtend op klanten. In 2016 was er bij de helft van de ritten in New York geen passagier aan boord. In San Francisco was dat 20 procent. Daarnaast leidt het oppikken en afzetten van passagiers op drukke plekken tot extra verkeersopstoppingen. De gemiddelde snelheid in de spits is daardoor met 13 procent gedaald.

 

Het centrum van San Francisco op een gemiddelde woensdag in de herfst van 2016: hoe donkerder op de kaart, des te meer passagiers er door diensten als Uber en Lyft worden opgepikt en afgezet. Kaart uit de publicatie. 

In plaats van de fiets

Uber zelf beweert al jarenlang dat het systeem van vervoer op aanvraag juist tot minder drukte op de weg leidt. Particulier autobezit wordt er immers door ontmoedigd, is de gedachte, en bovendien is het mogelijk een Uber-rit te delen met andere passagiers die toevallig dezelfde kant op moeten.

Erhardt ontdekte echter dat Uberritten lang niet altijd in de plaats van een rit in de eigen auto komen. Tussen de 43 en de 61 procent van de ritten was anders te voet, op de fiets, met het ov of zelfs helemaal niet afgelegd. 


Algemeen belang

Voor de autoriteiten van grote steden kunnen de uitkomsten van belang zijn. Zij bezinnen zich op manieren om de groeiende populariteit van diensten als Uber in goede banen te leiden. 'Het is in het algemeen belang dat beslissingen over regelgeving voor dergelijke diensten, het toewijzen van oppikplaatsen en de integratie van nieuwe mobiliteitsdiensten met het bestaande ov worden genomen op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zoals het onze', stellen de onderzoekers in hun publicatie.

 

Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.