Om te voorkomen dat het verkeer de komende jaren volledig vastloopt, moet de overheid tot 2040 jaarlijks drie miljard euro investeren in onder meer transportknooppunten en Mobility as a Service. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie in het Deltaplan 2030, dat ze woensdag aan de regering aanbiedt. 

In de Mobiliteitsalliantie zitten 25 partijen die zich bezighouden met vervoer, waaronder de ANWB, Transport en Logistiek Nederland en verschillende OV-bedrijven. De mobiliteit in Nederland moet slimmer, flexibeler, groener en veiliger, is de strekking van het Deltaplan. De alliantie doet tal van aanbevelingen, die moeten garanderen dat het verkeer de komende jaren niet volledig vastloopt.


Knooppunten

Zo moeten er meer mobiliteitsknooppunten komen, zogeheten hubs, aan de randen van de stad. Die moeten het 'drempelloos' overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel vereenvoudigen. Dergelijke hubs zouden ook horeca, winkels en zelfs overnachtingsmogelijkheden moeten bieden. Ze moeten niet alleen in de Randstad komen, maar ook aan de rand van grote steden elders in het land.
 


Mobility as a Service

De alliantie ziet voorts heil in Mobility as a Service, waarbij niet langer het bezit van een eigen vervoermiddel centraal staat, maar de vervoersbehoefte. Dat zou de flexibiliteit en keuzevrijheid voor reizigers vergroten. Apps moeten de reiziger inzicht geven in de reisopties, beschikbare vervoersmiddelen, prijzen en reistijden.

Daarnaast kan de reiziger met zo'n app vooraf een plek reserveren, boeken en betalen. Het is aan de betrokken partijen om gezamenlijk zo'n app te ontwikkelen en tot een standaard te komen voor het gebruik van de digitale klantgegevens die voor een dergelijk systeem vereist zijn, aldus de alliantie.
 

Mobiliteitsbehoefte stijgt

Door de economische groei stijgt de mobiliteitsbehoefte. Tot 2030 groeit de vraag naar personenvervoer met zo’n 13 tot 20 procent en het goederenvervoer met 4 tot 19 procent, stelt de Alliantie.

Het gebruik van de fiets naar stations zal toenemen met misschien wel 30 procent, aldus de alliantie. De capaciteit van het Nederlandse wegennet en het openbaar vervoer is volgens de opstellers van het Deltaplan momenteel bij lange na niet toereikend om die groei op te vangen.
 

Investeren in infrastructuur

De kracht van het Deltaplan, aldus de opstellers van het plan, is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie.

Volgens de alliantie is voor de transitie naar een nieuw mobiliteitssysteem jaarlijks een investering van drie miljard euro nodig, tot het jaar 2040. Het merendeel van dat geld zal opgaan aan investeringen in infrastructuur (zoals lightrail, fietspaden en veilige wegen, etc.). 

Maar die investering wordt direct terugverdiend. Tegenover deze investeringen staan volgens de alliantie maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar.
 

Rekeningrijden 

De alliantie pleit voorts voor een vorm van rekeningrijden, waarbij de automobilist meer betaalt naarmate hij meer kilometers aflegt. In het huidige regeerakkoord is die mogelijkheid echter expliciet uitgesloten.  

Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.