Om de bedrijvigheid in de regio Eindhoven verder te laten groeien de komende jaren, vraagt de regio voor de komende kabinetsperiode 8,3 miljard euro van het Rijk. Dat staat in de actieagenda die Brainport Eindhoven vandaag in Den Haag presenteert aan de fractievoorzitters en vertegenwoordigers van politieke partijen.

Eindhoven, en de regio eromheen, is met bedrijven als Philips, ASML en NXP een in economische opzicht belangrijke regio voor Nederland. Sinds eind 2016 wordt die dan ook door de Nederlandse overheid erkend als één van de drie economische kerngebieden van Nederland, naast Schiphol en de haven van Rotterdam.

Er zit rond Eindhoven zelfs het potentieel om veel verder te groeien, maar dan moeten daarvoor wel de ideale voorwaarden worden geschapen. En daar moet geld bij, betoogt Brainport Eindhoven in zijn Actieagenda.
 

Vestigingsklimaat

De meeste aandacht (5,3 miljard euro, zie tabel hieronder) moet volgens Brainport uitgaan naar een beter vestigingsklimaat. Daarbij valt te denken aan onder meer betere spoor- en wegverbindingen, meer vliegverkeer, maar bijvoorbeeld ook betere voorzieningen en het aantrekkelijker maken van de stad Eindhoven voor werknemers uit binnen- en buitenland. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door de realisatie van een “Dutch Design District” in de binnenstad, zo meldt de Eindhovense nieuwswebsite e52.nl.De andere vijf miljard wil Brainport investeren in het aantrekken van talent, betere opleidingen, meer bedrijvigheid en maatschappelijke innovaties. De bedrijven zouden in de optiek van Brainport ook meer moeten doen om de maakindustrie in de regio verder te laten groeien. Van hen wordt 2,2 miljard euro gevraagd, valt te lezen in de Actieagenda.
 

Maakindustrie

Eindhoven heeft de sterkste concentratie van kennisintensieve maakindustrie in Nederland. Alleen al een bedrijf als ASML (lees: ‘Topman ASML erelid KIVI’) heeft een hele keten aan toeleverende bedrijven om zich heen verzameld die zich hebben gespecialiseerd in onder meer fijnmechanica.

Uit de actieagenda: ‘De regio heeft zich de afgelopen vijftien jaar ontwikkeld tot een krachtige economische motor van Nederland, waarin kennis en talent de brandstof vormen voor technologische innovatie en nieuwe business. De regio levert baanbrekende oplossingen voor grote uitdagingen waar de wereld voor staat: energietransitie, een gezonde samenleving en duurzame mobiliteit. Brainport is met haar sterke positie in sleuteltechnologieën dan ook van doorslaggevend belang om de Nederlandse economie naar het volgende niveau te brengen.’

We hebben een fysieke landingsplaats nodig, een dynamische omgeving waar R&D-professionals, studenten en ondernemers hun krachten bundelen en via kennisallianties samen doorbraken realiseren

Wereldtop

Op bepaalde onderwerpen hebben bedrijven in Eindhoven de potentie om wereldtop te worden, namelijk:


Brainport pleit daarbij voor een snellere ontwikkeling van idee naar prototype en product. ‘Daarvoor is een fysieke landingsplaats nodig, een dynamische omgeving waar R&D-professionals, studenten en ondernemers hun krachten bundelen en via kennisallianties samen doorbraken realiseren.’

Om die ambities waar te kunnen maken, moet er binnen Nederland beter worden samengewerkt én is een hoger ambitieniveau nodig. Brainport vraagt van het nieuwe kabinet ‘binnen een half jaar een concrete, offensieve aanpak met budget voor de versterking van het verdienvermogen en de internationale concurrentiepositie van Brainport, als één van de drie economische kerngebieden van Nederland.’

 


De lobby van Eindhoven komt een logisch moment. De verkiezingen zijn achter de rug en politieke partijen proberen om een coalitie te smeden. Het is dan ook een komen en gaan van belangenclubs, brancheorganisaties, steden en regio’s om duidelijk te maken aan het toekomstige kabinet dat ze geld nodig hebben. Het is nu dus afwachten wat een nieuw kabinet wil en kan reserveren voor Eindhoven.

 

Openingsbeeld: het centrum van Eindhoven. Bron: Rezwan Hussain

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.