Google bouwt in de Groningse Eemshaven een nieuw groot datacentre. Het is de noodzakelijke hardware voor het digitale universum, en tegelijkertijd een forse energiegebruiker. Wat biedt Google op dat vlak?Als bij Google gebruikelijk, specifieke informatie geeft de kampioen van de infromatie-uitwisseling niet over de energiehuishouding van het nieuwe datacentre dat bij de Groningse Eemshaven gebouwd gaat worden. Wel is er een verwizjing naar de algemene informatie op de Google website (http://www.google.com/green/efficiency/datacenters).

Enige specifieke informatie over wat er in Groningen gebouwd gaat worden is wel te vinden in de zogeheten omgevingsvergunning, die door de provincie Groningen is verleend aan de Britse dochter van Deerns, het ingenieursbureau dat de bouw van het Google-datacentre co├Ârdineert. Deerns heeft in die markt inmiddels een gevestigde positie.

De vergunningaanvraag biedt ruimte voor een totaal energiegebruik van ruim 1800 GWh per jaar, waarvan iets meer dan de helft voor 'elektrische apparatuur' en 882 GWh voor koeling. Het datacentre waarvan de bouw afgelopen week bekend werd gemaakt gebruikt van die vergunningruimte ongeveer de helft, Google heeft dus de de ruimte om het datacentre twee keer zo groot te maken.
Komt dat tweede centrum er, dan produceert het ruim 3 TJ (1TJ=1012 Joule) aan warmte, grof geschat genoeg om de stad Groningen op temperatuur te houden. Die warmte verdwijnt nu in de atmosfeer/de Waddenzee.

Dat klinkt als fors energieverlies, maar er zijn wel enige relativerende opmerkingen te maken. Recent Amerikaans onderzoek van de Natural Resources Defense Council (hier na te lezen) wijst uit dat grote datahandelaars als Apple, Google, Amazon, het met het energiegebruik van hun datacentra veel beter doen dan andere, minder grote spelers. Google zelf claimt tot de beste van de wwereld te horen.

Een tweede relativering is dat de warmte die bij Google verloren gaat, eigenlijk in het niet valt bij wat de energiecentrales van in totaal 5300 MW in de Eemshaven met een rendement van zo'n zestig procent produceren. Het gebruikte vermogen van het nieuwe Google-datacentrum wordt in de eerste fase 125 MW, met de eventuele uitbreiding 210 MW.

'Het warmte-overschot is ons grote probleem', zegt drs. Gerrit van Werven van de Noord-Nederlandse stichting Energy Valley, die zich bezig houdt met energieprojecten.'We hebben een gebrek aan warmtevraag.' De beste optie biedt volgens hem teelt in kassen. 'Die kunnen de laagwaardige warmte die nu vrij komt primagebruiken.' Maar vooralsnog komen die tuinders er niet in voldoende groten getale. Een plan om de warmteproductie van het nieuwe datacentre van Microsoft in de Noord-Hollandse Wieringermeer te koppelen aan de in die IJsselmeerpolder wel aanwezige tuinbouwkassen, is overigens ook niet van de grond gekomen.

Een andere optie is het gebruik van warmte voor teelt van algen in verwarmd water. Maar vooralsnog bevindt die algenteelt zich in experimenteel stadium, en hoort een financieel gezonde plantage nog niet binnen de mogelijkheden.

Wat rest is de terechte tevredenheid in het Groninger land dat Google de Eemshaven heeft gekozen om en van zijn grotere Europese datacentra te vestigen.


 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.