De reductie van broeikasgasemissies lijkt op koers te liggen, de energiebesparing schiet nog steeds tekort, zo blijkt uit de vanmiddag verschenen energieverkenning.

Ten opzichte van de energieverkenning van vorig jaar zitten de grootste verschillen bij de broeikasgasemissies en de energiebesparing.

4% minder broeikasgas?

Voor 2020 wordt in de nieuwe verkenning een daling van de broeikasgasemissies voorzien die 4% groter is dan bij de vorige verkenning, 23% in plaats van 19%. Dit verschil van 4% heeft de nodige aandacht getrokken, vooral omdat het kabinet met die 23% in de buurt komt van de 25% reductie die de rechter heeft bepaald in het vonnis met de milieuorganisatie Urgenda.

Volgens dr. Koen Schoots, projectcoördinator van de Nationale Energieverkenning bij het energieonderzoekscentrum ECN, is 40% van die gunstiger prognose toe te schrijven aan andere statistiek over 1990, het zogeheten referentiejaar ten opzichte waarvan de emissies moeten dalen.

‘Het Centraal Bureau voor de Statistiek, die de cijfers voor 1990 levert, heeft de nieuwe internatonale afspraken voor het doorrekenen van emissies nu ook toegepast voor 1990. Dan gaat het bijvoorbeeld om de emissies bij dieselverbruik. Daarnaast zijn de rekenregels voor het effect van de verschillende broeikasgassen, bijvoorbeeld methaan, bijgesteld.’

Verschuiving naar het buitenland

De overige 60% van die extra daling van broeikasgasemissies is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan overcapaciteit op de elektriciteitsmarkt. Schoots: ‘Tot 2020 zal Nederland meer stroom goedkope stroom uit Duitsland gaan importeren. Dat betekent dat onze centrales op een lager pitje gaan draaien. Daarnaast wordt er meer getankt in het buitenland.’ Die beide effecten zijn gunstig voor de Nederlandse prognose, maar maken voor de Europese bijdrage aan broeikasgasemissies uiteindelijk niets uit. Volgens Schoots is er wel een extra Nederlands effect door grotere energiebesparing in de gebouwde omgeving en minder met warmtekrachtkoppeling opgewekte stroom.

Emissies in 2015 hoger dan in 2014

Los van de prognoses, de broeikasgasemissies zijn in 2015 gestegen ten opzichte van die in 2014. Dat komt door een minder zachte winter en een grotere inzet van kolencentrales.

Extra energiebesparing toch tekort voor doelstelling

Wat verder opvalt is een fors hogere energiebesparing, 68 PJ in plaats van de 55 PJ in de vorige energieverkenning. Schoots: Die extra besparing is volledig toe te schrijven aan intensivering van maatregelen.’

Desondanks zal de doelstelling van een energiebesparing van 100 PJ in 2020 niet worden gehaald. Zo stagneert bijvoorbeeld het nul-op-de-meter brengen van de bestande woningbouw. Volgens de energieverkenning boeken het meeste succes stringente toepassing van de Wet Milieubeheer (energiebesparing bij bedrijven) en de Europese normen voor de uitstoot van CO2 door voertuigen.

Andere opmerkelijke punten

Dan nog een paar andere opmerkelijke punten in de Energieverkenning:

  • 2015 was een recordjaar kolenstook in elektriciteitscentrales, 516 PJ in 2015 ten opzichte van 325 PJ in 2010.
  • Het opgesteld vermogen bij energie-collectieven is fors aan het groeien. Zon neemt in 2016 met 13 MW toe tot 20 MW, wind van 82 MW in 2015 naar 232 MW in 2018.
  • Investeringen in hernieuwbare energie en besparing zijn duidelijk in opkomst: van 30 % van de totale energie-investeringen in 2014 naar 60% in 2020.

Openingsfoto: uit de videoclip van ECN hieronder.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.