De EU is bezig met een grootschalig project om alle beleidsmakers en politici in de EU inzicht te geven in klimaatverandering. Data van weersatellieten en sensors op aarde moeten samen met slimme modellen een programma opleveren dat voor iedereen begrijpelijk is.

De klimaatdatabase is onderdeel van het Copernicus-programma van de Europese Commissie. Het is een groot project waarbij satellieten, in combinatie met sensoren, alle aspecten van het continent in de gaten houden. Van zeeleven tot migrantenstromen - straks isalles vanuit de ruimte te zien . Klimaatverandering is een van de belangrijkste onderdelen van het project, mede omdat veel EU-lidstaten nog geen adequaat programma hebben om de risico's en gevolgen van global warming in kaart te brengen.

Belangrijk deel van het programma is de lancering van vijf verschillende satellieten. Dit project van de European Space Agency met de naam Sentinel is de kern van Copernicus; de eerste satellieten zijn nu al in de ruimte en de anderee zullen tot 2020 de lucht in gaan. De satellieten kunnen ieder iets anders; atmosfeer-observatie, zeeplankton checken of in detail mensenstromen in kaart brengen.

De satellieten genereren individueel of samen de informatie waar Copernicus haar databases mee vult. Dat levert een 'one-stop-shop' voor bijvoorbeeld klimaatverandering op, zegt Jean-Noël Thépaut. Hij leidt het klimaatdeel van Copernicus, en hoopt in 2018 of 2019 het project af te hebben. 'Dan moet er een computerprogramma liggen dat alle informatie op begrijpelijke wijze over kan brengen.'

Richtlijn

Het is een ambitieus doel, zeker voor een onderwerp dat zo alomvattend is als klimaatverandering. Thépaut wil dit bewerkstelligen door verschillende criteria voor specifieke sectoren op te stellen. Daarom voert zijn team nu al gesprekken met mensen die verstand hebben van landbouw, infrastructuur of geografie. De richtlijnen die zij uitzetten zullen als gids voor de modellering dienen. 'Samen met de data kunnen we gevolgen van het veranderen klimaat zo inzichtelijk maken. Boeren kunnen dan rekening houde me vaker voorkomende droogte, watermanagers met overstromingen, enzovoort', hoopt Thépaut.

Copernicus wil al zijn data zo open mogelijk te houden. 'De gebruikte klimaatgegevens zijn openbaar, toegankelijk en bruikbaar voor iedereen die het wil. Zo kunnen mensen ook zelf de data bekijken en hun conclusies trekken over waar het heengaat met onze wereld.'

In december zal de derde Sentinel de lucht in gaan, waarmee er weer een puzzelstukje op z'n plaats valt voor Copernicus. In 2020 moet het hele systeem 'up-and-running' zijn, hoewel het dan niet per se afloopt; in 2018 begint de aanvraag voor een nieuwe subsidieronde om de satellieten, die het zo'n zeven jaar volhouden, ook in de toekomst nog te kunnen lanceren.

Lead image credit: ESA - J. Huart

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.