Op termijn verdwijnen de gasnetten uit onze woonwijk, stelt Eneco-topman Jeroen de Haas. Verwarmen en koken doen we dan met elektriciteit. Dat kan bijvoorbeeld met een wat zwaarder en slimmer elektriciteitsnet en met warmtepompen om huizen lokaal te verwarmen.

De afgelopen jaren zien we de onmiskenbare tekenen van een revolutionaire verandering in onze energiehuishouding, vergelijkbaar met de verandering die internet in de informatie- en communicatietechnologie veroorzaakte. We gaan steeds vaker zelf elektriciteit opwekken of warmte maken, met zonnepanelen op onze daken, als mede-eigenaar van windturbines of met onze eigen duurzame warmtepomp. En dat doen we niet in ons eentje, maar samen met onze wijkbewoners, buren, collega’s en met het bedrijf om de hoek. Het gasnet zal daarom gaandeweg uit onze woonwijk verdwijnen.

Energiebedrijven moeten dingen anders gaan doen

Slimme netten met slimme meters en slimme informatietechnologie gaan ons helpen om duurzame stroom en warmte in een gemeenschap van mensen en bedrijven te verdelen en betaalbaar te houden. De techniek die dit mogelijk maakt, bestaat al, en ook financieel kan het. Alleen, we moeten wel de dingen die al jaren gebruikelijk zijn, anders willen doen. We moeten daaraan wennen en erin geloven. Ook energiebedrijven moeten dingen anders gaan doen – heel erg anders – om die ontwikkelingen aan te jagen, te stimuleren en te faciliteren. Bijvoorbeeld hoe wij netten aanleggen. Traditioneel zijn we gewend dat elk huis is aangesloten op zowel een gasnet als een stroomnet. Dat zal in de toekomst niet meer zo zijn.

Verwarming met elektriciteit is op de langere termijn schoner

Ons aardgas hebben we overigens nog wel tientallen jaren nodig, om stroom mee op te wekken die we flexibel kunnen inzetten als het even niet waait of als de zon niet schijnt. Aardgas vormt zo een belangrijke bouwsteen van het nieuwe ‘energie-internet’. Op die manier zetten we ons relatief schone aardgas in om de overgang naar een duurzaam energiesysteem gemakkelijker te maken. Als gezegd, de techniek biedt ons duurzamere en modernere manieren dan gas om onze huizen te verwarmen en te koken, bijvoorbeeld met een wat zwaarder en slimmer elektriciteitsnet en met warmtepompen om lokaal je huis te verwarmen.

Verwarming met elektriciteit is op de langere termijn schoner, omdat de stroom voor een steeds groter deel zal worden opgewekt door hernieuwbare energie. Daarnaast hebben warmtepompen een hoog rendement, vergelijkbaar met hr-ketels. Het slimme stroomnet verbindt iedereen met elkaar, makers van zonnestroom, windparken, consumenten van groene stroom, rijders van elektrische auto’s enzovoorts. Is er dan nog een fijnmazig gasnet nodig? Het antwoord luidt nee, althans op termijn. De businesscase zal zich geleidelijk ontwikkelen. Op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij grote onderhoudsrenovaties, zullen we per wijk, dorp of stadsdeel langzaam maar zeker het gasnet gaan vervangen door duurzamere alternatieven.

Mr. Jeroen de Haas is bestuursvoorzitter van Eneco Groep.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.