Over vier jaar is de gaswinning in Groningen verlaagd tot 12 miljard m3 per jaar. In 2030 wordt de gaswinning compleet stopgezet.

Dit blijkt uit het kabinetsbesluit over de gaswinning in Groningen dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag bekend heeft gemaakt. De minister reageert hiermee op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om de gaswinning te halveren (lees ‘Halveren gasproductie is de beste gok’). Dat advies volgde in reactie op de zware aardbeving begin januari in Zeerijp (lees ‘Groningen krijgt nog meer zware aardschokken’).


Veiligheid voorop

Met het besluit om in 2030 definitief met de gaswinning te stoppen stelt het kabinet de veiligheid van de bewoners van Groningen voorop. ‘De snelheid waarmee woningen worden versterkt tegen aardbevingen ligt momenteel nog altijd aanzienlijk lager dan nodig is voor een winningsniveau van 12 miljard m3’, zo schrijft de nminister. En: ‘het kabinet durft niet te rekenen op een kwantumversnelling van deze operatie.’ Het kabinet geeft hiermee het idee op dat de gaswinning kan doorgan als de woningen maar voldoende zijn versterkt om eventuele aardbevingen te weerstaan.


Tijd nodig voor omschakeling

Dat nu 2022 wordt genoemd als datum om het niveau van de gaswinning te halveren naar 12 miljard m3 is vooral ingegeven door praktische omstandigheden: buitenlandse afnemers, grootverbruikers in Nederland en de glastuinbouw hebben tijd nodig om over te schakelen op gas van een andere samenstelling. Of om in de komende vier jaar te verduurzamen.

De minister schetst voor het verminderen van de vraag het volgende traject.

► Grootverbruikers zijn nu goed voor 4,8 mld. m3 per jaar. Schakelen de acht grootste verbruikers om dan scheelt dat 2,3 mld. m3 per jaar. Doen 45 andere bedrijven ook mee dan is dat in totaal 3,4 mld. m3 per jaar. Voor de zomer moet duidelijk worden wat de grootverbruikers kunnen presteren.

► Er komt extra capaciteit om het zogeheten hoogcalorische gas om te zetten in de Groningse laagcalorische kwaliteit. In Zuidbroek komt een nieuwe stikstoffabriek die in 2022 kan draaien. Dat vergt een investering van 200 miljoen euro. Die fabriek heeft een capaciteit om zo’n 6 miljard m3 gas van Groningse kwaliteit te produceren. Extra omzettingscapaciteit is mogelijk door elders geproduceerde stikstof in te kopen.

► De vraag uit het buitenland kan door extra maatregelen in die landen met 3 mld. m3 per jaar afnemen.

► Voor de glastuinbouw zijn nog geen concrete maatregelen bekend. Warmtebedrijf Westland liet vandaag weten te willen werken aan het aansluiten van glastuinbouwbedrijven in het Westland aan het warmtenet vanuit de Rotterdamse haven. Daarmee zou in 2021 0,3 mld. m3 per jaar aardgas worden bespaard.

► Voor woningen is de brief van de minister het minst ambitieus. Hij voorziet dat ‘van het aardgas afhalen’ in 2030 leidt tot een besparing van 1 mld m3 per jaar. Het pad naar gasloze woningen zou best sneller kunnen worden bewandeld, zo blijkt bijvoorbeeld uit een vandaag gepubliceerd rapport van de ING over de verduurzaming van het bezit van woningcorporaties.

Onze nationale aardgasvoorziening zal in 2030 volledig draaien op vooral buitenlands, hoogcalorisch gas, dat door het bijmengen van stikstof op de Groninger laagcalorische kwaliteit wordt gebracht. Daarnaast noemt de minister nog het mogelijke aanbod uit het nieuw ontdekte laagcalorische gasveld in de Noordzee, 20 km ten noorden van Schiermonnikoog.

Openingsfoto: Gaswinning in Slochteren. Foto NAM.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.