De komende decennia wordt er fors geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. In 2040 zullen die bronnen de helft van de totale elektriciteit produceren. Dat voorspelt het gezaghebbende Bloomberg New Energy Finance.

De groei van de productiecapaciteit van wind en zon heeft vooral te maken met de dalende kosten die de private onderzoeksorganisatie voorziet: voor zonnepanelen met -66 % in 2040, wind op land met -47 % en wind op zee -71 %. Dat laatste vooral dankzij ervaring, toenemende concurrentie, betere beheersing van risico’s en de schaalvoordelen van grotere windparken en grotere turbines. Zo heeft MHI Vestas begin deze maand voor het eerst zijn 9,5 MW windturbine gedemonstreerd, en wordt er op de tekentafels gewerkt aan een 12 MW uitvoering.

Die prijsdaling zorgt ervoor dat investeringen in de bouw van wind- en zoncapaciteit enorm gaan toenemen. Uitgaande van een groei van de elektriciteitsvraag van 2 % per jaar, wat neerkomt op 58 % groei in 2040, voorziet Bloomberg de komende decennia een totale investering van 10,2 biljoen dollar. Daarvan gaat 72 % naar hernieuwbare energie, verdeeld over zon (2,8 biljoen dollar) en wind (3,3 biljoen dollar).


Andere voorspellingen

Bloomberg baseert zijn voorspelling op alle beschikbare gegevens over energie-investeringen. Met die informatie zijn ze uitgesprokener over de groei van hernieuwbare energie dan bijvoorbeeld de  olie- en gasbedrijf BP of het Internationale Energieagentschap, die ook voorspellingen deden. Zo voorziet BP in zijn Energy Outlook van 2017 voor Europa een aandeel van 40 % voor hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2035, terwijl het IEA in zijn World Energy Outlook van 2016 uitgaat van 30 % in 2040. Het geeft aan dat dit allemaal slechts voorspellingen zijn, geen vaststaande feiten.

Bloomberg is echter overtuigd dat het energiesysteem de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. Niet primair door politieke maatregelen, maar door economisch voordeel. Rond 2030 zijn wind en zon in landen met een gunstige ligging gewoonweg goedkoper dan kolen, momenteel de goedkoopste vorm van fossiele energie. Het aandeel kolen beleeft wereldwijd nog wel een piek in de komende tien jaar, maar zal daarna afnemen. In Europa neemt het kolengebruik in 2040 met 87 % af, met kernenergie opgewekte stroom is dan 50 % minder.


Batterijen

Gas blijft nog wel een rol spelen. Niet als een transitiebrandstof die de kolen- of nucleair opgewekte stroom vervangt, maar als flexibel inzetbare bron, als wind en zon het laten afweten. Voor een stabiele stroomproductie voorziet Bloomberg verder een grote rol voor de accu’s van elektrische auto’s. Die leveren in 2040 een capaciteit van 13 % voor elektriciteitsproductie. De kosten van de batterijen dalen tot 2030 met 73 % en het aandeel van thuisbatterijen als aanvullingen op de zonnepanelen op het dak van de woning is wereldwijd goed voor meer dan de helft van de totale opslagcapaciteit.

Mochten al deze voorspellingen uitkomen, dan is de CO2-uitstoot in 2040 toch maar 4 % lager dan vandaag de dag. Dat heeft vooral te maken met de grote toename van het elektriciteitsgebruik wereldwijd. Om de uitstoot van het broeikasgas drastischer te verminderen, volgens de afspraken van het Parijse klimaatakkoord, zijn radicale politieke ingrepen in het energiesysteem nodig. Dat vereist volgens Bloomberg een extra investering van 5,3 biljoen dollar in bronnen die geen CO2 uitstoten.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.