In het IJsselmeer gaan bouwbedrijf Van Oord en windturbinefabrikant Siemens Gamesa een windpark met 86 turbines aanleggen, met een gezamenlijk vermogen van 380 MW. Een tijdelijk werkeiland wordt uiteindelijk een natuurgebied.

Read this article in English

Het windpark wordt het grootste op Nederlands grondgebied, zij het niet op land, maar in het water van het IJsselmeer. Het park komt ter hoogte van Breezanddijk langs de Afsluitdijk te liggen, op 6,5 km afstand van de Friese kust. In 2021 moet het af zijn. Afgelopen week werden Van Oord en Siemens Gamesa geselecteerd, aldus een bericht van Winpark Fryslân, de eigenaar van het park.

De turbines van Siemens Gamesa hebben elk een vermogen van 4,3 MW en hebben en een tiphoogte van 174 m. De turbines komen gemiddeld zo’n 600 m van elkaar te staan. Ze zijn daarmee niet de grootste binnen ons grondgebied. Die staan in de Noordoostpolder met elk een vermogen van 7,5 MW.
 

Het windpark bij Breezanddijk en het werkeiland bij Kornwerderzand, plus de afstanden tot bekende Friese plaatsen.Eerste plannen rond 2000

De eerste plannen van een windpark langs de Afsluitdijk circuleerden al rond 2000, toen de provincies Friesland en Noord-Holland een windpark wilden realiseren. Dat park zou vanaf de Friese kant van het IJsselmeer de Afsluitdijk passeren tot in de Waddenzee.

Maar de Waddenzee heeft een bijzondere status als Natura 2000-gebied en Unesco-erfgoed. Daardoor konden er geen windturbines in de Waddenzee komen. Uiteindelijk bleven alleen het windpark in het Friese deel van het IJsselmeer over. De provincie Friesland heeft dat park ook nodig om zijn windtaak te realiseren.  


Impact op de weidsheid van het uitzicht.

Over het Friese park was veel te doen: men was met name bang dat het uitzicht over de weidsheid het water verloren zou gaan. Er is dan ook veel energie gestoken in het maken van visuals die duidelijk maken wat het windpark voor het uitzicht zou betekenen (zie ook de video hieronder). Uiteindelijk is gekozen voor een park met afgeronde hoeken, met langs de randen een kortere afstand tussen de turbines dan in het midden. Tot voor kort liepen er ook procedures tegen de aanleg van het park, maar die zijn afgewezen.
 

 

 

Aanvliegroute defensie

Ook defensiebelangen speelden een rol, aangezien het gebied rond Breezanddijk voor F-16 straaljagers een aanvliegroute is voor een schietterrein op Vlieland. Defensie bleek bereid zijn aanvliegroute met 40 m te verhogen tot zo’n 183 m. De turbines zullen in de nacht zijn voorzien van waarschuwingslichten voor vliegtuigen. Die lichten worden bij helder weer gedimd.

Bij de discussie over het windpark was ook de vogeltrek in het geding, het gebied aan weerzijden van de dijk vormt een belangrijke route. Er is nu vastgelegd de gevolgen voor de mvogeltrek te monitoren en eventueel turbines tijdelijk stil te zetten. .


Werkeiland

Voor de aanleg van het park komt er een werkeiland bij Kornwerderzand. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond wordt het eiland omgevormd tot een natuurgebied. Er is juist voor dat eiland gekozen omdat het ter plekke de natuurwaarde verrijkt en vogels extra rust- en fourageergebied geeft, en de extra kosten zijn miniem. Dat natuureiland komt op een paar honderd meter te liggen van de vismigratierivier die bij Kornwerderzand wordt aangelegd. (lees ‘Vispassage Afsluitdijk wordt attractie’).

Het park wordt gefinancierd en beheerd door Windpark Fryslân, een bedrijf dat is gevormd door de windondernemers Pieter Meulendijks en Tjitte de Groot. via de subsidieregeling voor durrzame energie SDE+ is een stroomprijs van 9,5 eurocent per kWh gegarandeerd. De investeringskosten zijn € 500 miljoen, daarnaast verzorgt Siemens Gamesa gedurende 16 jaar het onderhoud van de turbines.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.