Groene oplossingen voor commerciële uitdagingen

 

Ik ben geboren in een vogelasiel’, vertelt dr.ir. Martin Baptist, onderzoeker aan Wageningen University & Research. Zijn vader, ingenieur van opleiding, was met zijn moeder eigenaar van een vogelopvang. Het vormde Baptist tot de persoon die hij nu is: een groene ingenieur die zijn technische inzicht en ecologische kennis inzet voor duurzame ontwerpprojecten.

Baptist verbindt ecologie met waterbouwkunde. Hij is betrokken bij verschillende projecten van het innovatieprogramma Building with Nature, waarvoor hij onder meer een verbeterde, ‘groene’ baggermethode ontwikkelde. ‘Gebaggerd slib uit de haven werd voorheen vlak bij de haven verspreid’, vertelt hij. ‘Het vermoeden was dat een flink deel meteen weer terugstroomde. Nu verspreiden we het slib een stuk verderop tijdens vloed, waarna het door natuurlijke processen terechtkomt op slikken en kwelders (droogvallende platen en begroeide buitendijkse landaanwas die bij hoogwater meestal niet meer onderloopt – red.). De planten daar houden het slib vast.’

Met dergelijke oplossingen toont Baptist dat duurzaamheid voor commerciële projecten niet alleen een uitdaging, maar ook een oplossing kan vormen. ‘Vroeger bedacht je een groot project en ging je daarna eens kijken wat de gevolgen waren voor de natuur. Nu nemen we die natuurlijke aspecten al tijdens de ontwerpfase van een project mee en proberen we de natuur voor ons te laten werken.’


Vogelradar

Ook was Baptist betrokken bij het in kaart brengen van de veranderende verblijfplaats van vogels in de Waddenzee met de Robin Bird Radar. Ecologen hebben de grootste moeite om een beeld te krijgen van waar de vogels zitten. ‘Bij eb verspreiden deze zich over grote gebieden die lastig zijn te bereiken. Bovendien doen ze dat dag en nacht. In zo’n geval komt de techneut in mij naar boven: waarom gebruiken we geen observatietechnieken die je 24/7 kunt inzetten?’ Met behulp van vogelradar en infrarode videogegevens maakte hij een model van de verspreiding van de wadvogels. Dat komt het beheer van Werelderfgoed Waddenzee ten goede.

Het combineren van ‘groene’ Wageningse kennis en ‘blauwe’ Delftse technologie mag wat Baptist betreft veel vaker gebeuren. ‘We hebben een groeiende wereldbevolking en de druk op het ecosysteem wordt alsmaar groter. Om die ontwikkeling in goede banen te leiden, hebben we beide disciplines hard nodig.’

Dr.ir. Martin Baptist (1972) is onderzoeker aan Wageningen University & Research. Hij studeerde in Wageningen af als ecoloog en promoveerde in Delft op het gebied van de waterbouwkunde. Hij werkte onder meer als lector aan de Hogeschool Van Hall Larenstein en als onderzoeker aan de Waddenacademie. Hij is betrokken bij allerlei projecten waarin hij zijn technische en ecologische kennis combineert om groene oplossingen voor de waterbouw te realiseren. 

Drie kandidaten voor de Prins Friso Ingenieursprijs van 2017 zijn finalist voor de Prins Friso Ingenieursprijs. Wilt u meestemmen voor de publiekswinnaar? Breng uw stem uit op de KIVI-stempagina.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.