Alle kennis over de ondergrond van Nederland op is nu op één plek beschikbaar. De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, lanceert de website www.geologischedienst.nl.

 

In de ondergrond van Nederland is het behoorlijk druk. Er zijn tunnels en metrostations, er lopen leidingen en rioolbuizen, er wordt aardgas en zout gewonnen en afvalwater geborgen, er wordt water op en neer gepompt om aardwarmte te oogsten… en dan is de lijst nog niet eens compleet.

Voor al die ondergrondse projecten is het van belang te weten hoe de ondergrond van Nederland is opgebouwd. Waar zit het zand, waar zit de klei, hoe dik zijn de lagen en hoe makkelijk kan er water doorheen stromen, en waar zitten de buizen en leidingen die anderen al hebben neergelegd?

Ook voor veel bovengrondse projecten is dit noodzakelijke kennis. Wie een zwaar gebouw of een windmolenpark neerzet, zal zich er bijvoorbeeld van moeten vergewissen dat de bodem sterk genoeg is en er geen verzakkingen zullen optreden.

 

Website

Om die reden is de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, al ruim honderd jaar bezig de geologische informatie over de ondergrond te verzamelen en beschikbaar te maken in de vorm van kaarten en driedimensionale modellen. Sinds kort beheert het onderzoeksinstituut ook de Basisregistratie Ondergrond, waar alle overheden hun gegevens over de ondergrond aan leveren. Al die informatie is nu samen te bekijken op de nieuwe website www.geologischedienst.nl, laat het onderzoeksinstituut vandaag weten.

 

Boringen en seismiek

Veel landen hebben bergen. Daar zijnde aardlagen omhoog gekomen en vervolgens vaak doorkliefd door  breuken of rivieren. Dat biedt een inkijkje in de ondergrond van een gebied. Omdat Nederland plat is, zien wij normaal gesproken alleen het oppervlak van het land waar we op wonen. Alle informatie over de ondergrond komt dus van boringen en seismiek – de techniek waarmee men de voortplanting en terugkaatsing van trillingsgolven die door de ondergrond gaan als informatiebron gebruikt. Mede dankzij de belangstelling van oliemaatschappijen voor onze gas- en olievelden, heeft dat in de loop der jaren een schat aan gegevens opgeleverd.

 

Meest doorboorde aardoppervlak

Nederland heeft dan ook het meest doorboorde aardoppervlak van de wereld. ‘Nergens is zoveel bekend over de ondergrond als in Nederland’, zegt directeur Tirza van Daalen in het persbericht van TNO  over de nieuwe website. ‘Daardoor kunnen we de ondergrond integraal meenemen bij de ruimtelijke ordening.’ En dat is belangrijk voor het versnellen van de energietransitie, de bescherming van de drinkwatervoorraden, woningbouwprojecten en het klimaatbeleid

 

Openingsbeeld: Geologische Dienst Nederland

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.