Nederland is het op één na slechtste land om te wonen als het gaat om luchtvervuiling. De concentratie van het ongezonde stikstofdioxide (NO2) zijn op Duitsland na het hoogste van Europa.


Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van de European Environment Agency (EEA), die jaarlijks de luchtkwaliteit in EU-landen meet. Het nieuwste rapport verzamelde de uitstootcijfers van meetstations in 28 EU-lidstaten. Nederland blijkt van al die landen gemiddeld de op-één-na hoogste NO2 uitstoot per vierkante meter te hebben.

De nieuwste cijfers. De stipjes geven het gemiddelde aan, de balken eromheen omvatten de helft van alle meetresultaten. De streepjes zijn de variatie van de overige metingen.


Verkeer

Het onderzoek gaat over de cijfers van 2014, die nu allemaal zijn verzameld en geanalyseerd. In het rapport van vorig jaar (over het jaar 2013) stond Nederland nog op plek vijf. Op andere vormen van luchtvervuiling, zoals ozon en fijn stof, scoort Nederland minder slecht. Motorverkeer is namelijk de belangrijkste bron van die stoffen, aldus het RIVM. Dat betekent de grote verkeersdichtheid in de Randstad één van de oorzaken is van het hoge NO2-gehalte (lees ook ons overzichtsartikel 'Negen vragen over de luchtkwaliteit rond snelwegen').

NO2 is schadelijk voor de gezondheid. Vorig jaar toonde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, na een onderzoek bij 7 miljoen Nederlanders, aan dat stikstoffen een duidelijk risico vormen. Een toename van van de concentratie stikstofoxide met 10 µg/m3 zorgt ervoor dat mensen gemiddeld 8 % korter leven.

De jaarlijkse gemiddelde concentratie moet van de EU onder de 40 µg/m3 liggen, en hoewel alle landen daar onder zitten, werd in 17 landen (waaronder Nederland) de maximumconcentratie regelmatig overschreden. Bovendien constateerde het RIVM dat gezondheidsrisico's ook optreden bij lagere concentraties.

RIVM-kaart van de stikstofconcentraties in Nederland


Dalingen

Nederland steeg in de ranglijst doordat de concentraties zijn toegenomen ten opzichte van 2013. Andere landen, waaronder België, wisten een daling van de hoeveelheid NO2 in de lucht te realiseren. Het netto resultaat is dat Nederland stijgt in de lijst.

Er is een lichtpuntje: uit het jaarlijkse rapport over emissies van het RIVM blijkt dat de concentratie in Nederland vorig jaar een klein beetje daalde. De EEA ziet ook dat in Europa als geheel de NO2-concentratie gemiddeld afneemt. Het gaat volgens het bureau nog niet snel genoeg, maar er is een neerwaartse trend te zien.

Openingsbeeld: A. Bakker

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.