De uitstoot van kolencentrales leidt tot een lager geboortegewicht, aldus een studie van de Carnegie Mellon University die volgt op een uniek real life-experiment.

Het had vooral te maken met verscherpte regelgeving na het kernongeluk met de centrale in Three Miles Island in 1979: in 1985 werden de kerncentrales Browns Ferry (met in totaal een capaciteit van 3440 MW) en Sequoyah (totaal 2320 MW) tijdelijk stilgelegd door de exploitant Tennessee Valley Authority.

Om toch aan voldoende stroom te komen werd in korte tijd de stroomproductie door kolencentrales flink opgevoerd. Dat gebeurde met name door de Paradise kolencentrale in Kentucky en in mindere mate door de Cumberland kolencentrale in Tennessee.


Toename luchtverontreiniging

Onderzoeker Edson Severini van de Carnegie Mellon University gebruikte vervolgens gegevens van het meetnetwerk dat de totale hoeveelheid fijnstof in de lucht meet. Zowel rond de Paradise als de Cumberland kolencentrale staan verschillende meetstations van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Severini publiceerde zijn al eerder uitgevoerde studie in de nieuwste uitgave van Nature Energy.

Uit die meetgegevens blijkt een duidelijke statistisch significante toename van de luchtverontreiniging rond de beide kolencentrales. Bij Paradise nam die toe van 40 naar 50 µg/m3.


Lager geboortegewicht

Vervolgens keek Severini naar de gegevens over geboortegewicht die worden verzameld door het Nationale Bureau van Gezondheidsstatistiek NCHS in de Verenigde Staten. Het geboortegewicht nam gedurende de periode van hoge kolenstook af met 135 g ten opzichte van een gemiddeld gewicht van 3267 g. Dat effect deed zich met name rond de Paradise-kolencentrale voor.

De econoom Severini gebruikte verschillende statistische benaderingen om te verifiëren dat er inderdaad een relatie is tussen geboortewicht en het opvoeren van de kolenstook. Het lagere gewicht is overigens het resultaat van twee verschillende effecten: een gemiddeld kortere draagtijd en een vertraagde groei van de foetus. Voor die vertraagde groei van de foetus onder invloed van luchtvervuiling zijn mogelijk verschillende medische oorzaken: van ontsteking van de placenta tot een verhoogde stolling van het bloed.


Bijzonder experiment

Wat in zijn studie ontbreekt is een bespreking van het effect van het weer in gebruik nemen van de kerncentrales; dat gebeurde in de periode 1988 - 2007. Is het geboortewicht toen weer op het oude gemiddelde teruggekomen? Een belangrijk verschil is dat wel met de sluiting een gigantisch productievermogen in één keer werd stilgelegd, met dus een sprongsgewijze toename van kolenstook, terwijl het weer in gebruik nemen van het nucleaire vermogen veel geleidelijker ging. Die sluiting in 1985 was daarmee een uitzonderlijk real life-experiment.   


Energietransitie heeft gezondheidseffect

Severini’s conclusie is dat bij de discussie over kernenergie veel te weinig aandacht is voor de gezondheidseffecten wanneer het alternatief kolenstook is. Op dit ogenblik heeft vooral Duitsland daarmee te maken. Dat land ziet zijn programma van de sluiting van kerncentrales vergezeld gaan van toenemende kolenstook, vooral ook vanwege de lage prijs van de kolen. Uiteraard hebben hernieuwbare bronnen zoals wind, zon en geothermie, ook geen enkel nadelig effect op de luchtkwaliteit, terwijl gascentrales nauwelijks bijdragen aan luchtvervuiling door fijnstof.

Openingsfoto: de Paradise kolencentrale.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.