Klimaatwetenschappers van Princeton komen met een knotsgek idee: bouw een muur rond de Zuidpool om warm water tegen te houden. Dan smelten de ijskap minder hard en zal het zeeniveau langzamer stijgen.

Het is een van de suggesties die de onderzoekers doen in een verkenning van geo-engineering om klimaatverandering tegen te gaan. De onderzoekers geven zelf ook toe dat het een vergezocht idee is dat zeker niet zomaar moet worden uitgevoerd. Maar hun berekeningen laten zien dat zo'n grootschalig project zou kúnnen werken.
 

Twaitesgletsjer

Het onderzoek verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift The Cryosphere, dat vol staat met artikelen over ijs en sneeuw. De studie is zuiver theoretisch: er zijn geen proeven of experimenten gedaan. Met modellen van de opwarming van de zee, de afname van ijskappen en golfstromen gingen de onderzoekers op zoek naar manieren om met ingenieurswerk het smelten tegen te gaan. Daarbij lag de focus op één specifieke gletsjer: de Twaitesgletsjer in het westen van Antarctica. Deze 80 tot 100 km brede ijsmassa is erg kwetsbaar. Hoe is die te beschermen?
 

Het mechanisme dat het ijs van Antarctica ondermijnt.


Ze kwamen op de proppen met een idee dat de Amerikaanse president zal bekoren: bouw een muur. Zelfs een klein muurtje op de zeebodem, dat 50 % van het warme zeewater weghoudt van de onderkant van de gletsjer, zou de kans op instorten van de gletsjer al aanzienlijk verkleinen.

Simpeler ideeën, zoals het 'verankeren' van de gletsjer met hoopjes grond rond de basis, zijn echter eenvoudiger uit te voeren en verkleinen ook al de kans op grote problemen.
 

Onherbergzaam gebied

Volgens de onderzoekers liggen al hun voorgestelde projecten binnen de grenzen van het menselijk kunnen. Voor de muur zou bijvoorbeeld evenveel grond moeten worden verplaatst als bij de aanleg van het Suezkanaal.

Toch manen de onderzoekers tot voorzichtigheid. De werkzaamheden zouden plaatsvinden in een van de meest onherbergzame gebieden op aarde. Voordat je daar aan de slag gaat, moet er eerst een gedegen plan liggen - en dat is dit nog niet.
 

Geen alternatief

Ook zeggen de onderzoekers in het persbericht dat dit idee géén alternatief is voor het inperken van broeikasgassen. 'Er zijn oneerlijke elementen van de maatschappij die ons onderzoek willen gebruiken om tegen emissiebeperkingen te ageren. Ons onderzoek ondersteunt die interpretatie op geen enkele manier', aldus de onderzoekers in het persbericht.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.