Een van Europa’s grootste producten van bio-ethanol gaat groen waterstof gebruiken om afvalstoffen om te zetten in methanol. Die methanol kan bijvoorbeeld gebruikt worden als scheepsbrandstof. 

Nouryon, de voormalige chemietak van AkzoNobel, heeft plannen voor een groene waterstoffabriek in Delfzijl. Vandaag maakte het bedrijf bekend de waterstof uit die fabriek te willen leveren aan BioMCN, een producent van methanol. 

Nu gebruikt BioMCN biogas om methanol te maken. Hoewel dat schoner is dan andere methoden, kost het nog steeds CO2. Met waterstof is het mogelijk om methanol te maken uit CO2 die bij andere processen brijkomt, zoals bij de productie van kunstmest. 

 

Grote plannen

Om dit hele proces echt duurzaam te maken is het echter belangrijk dat de waterstof wordt geproduceerd met duurzame energie. Deze zogenoemde groene waterstof wordt nu nog niet grootschalig geproduceerd, hoewel bedrijven als Nouryon plannen hebben voor grote installaties. Dit jaar hakt het bedrijf de knoop door over een fabriek bij Delfzijl met een vermogen van 20 MW. Nu heeft Nouryon dus toegezegd dat, mocht de bouw doorgaan, de waterstof uit die fabriek naar BioMCN gaat. 

BioMCN is ook betrokken bij een plan van de havens van Rotterdam en Amsterdam, dat eerder deze maand verscheen. De havens willen samen met reders en scheepsbouwers kijken of het mogelijk is meer schepen op groen methanol te laten varen. Technisch is dat mogelijk; in Duitsland liet men al een klimaatneutraal passagiersschip varen.  De kosten zijn op dit moment echter nog hoog. Dat komt onder andere door de hogere kosten van groene waterstof. 

 

Eerste stap

BioMCN schat dat ze met de groene waterstof 27.000 ton CO2 per jaar kunnen besparen. Dat is een klein deel van de totale hoeveelheid uitgestoten CO2 van het bedrijf. ‘Qua schaalgrootte leidt dit nog niet tot een volledige vergroening van onze productie’, vertelt Julius van Dongen van BioMCN. ‘Maar wij hebben zeker de ambitie om het aandeel groene methanol te vergroten in de toekomst. De samenwerking met Nouryon is daarvoor een grote eerste stap.’ 

Onlangs verscheen een rapport van de World Economic Council waarin wordt gesteld dat de Europese industrie zo snel mogelijk over moet stappen op groene waterstof. Alleen zo kunnen de klimaatdoelen van Parijs worden gehaald. 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.