Om de Parijs-doelstellingen voor het klimaat te halen, moet de industrie in Europa vol inzetten op groene waterstof. Dat concludeert de Wereldenergieraad (WEC) in een rapport dat vandaag verschijnt.

Grote industriële bedrijven, zoals Shell en Tata Steel, moeten waterstof op duurzame wijze gaan produceren en gebruiken. Alleen op die manier lukt het om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. Dat is de conclusie van het onderzoek van de World Energy Council (WEC), die doorrekende of en hoe waterstof kan helpen bij de energietransitie voor Noordwest-Europa.

De chemische industrie, raffinaderijen en staalfabrieken gebruiken nu al waterstof voor veel processen. Maar die waterstof is vaak niet 'groen' geproduceerd: het vereist aardgas, en bij de productie komt dus CO2 vrij.

 

CO2-belasting nodig

Volgens de berekeningen van het WEC is dat afvang- en productieproces rendabel als er (een hogere) CO2-belasting komt. Vanaf 40 euro per ton CO2 is het rendabel om het broeikasgas af te vangen en te gebruiken. Let wel: dat is alleen zo als de basiskosten voor productie van H2 met 70 % dalen. Dat lijkt veel, maar 'de kosten van wind en zonnestroomtechnologie zijn veel verder gedaald', aldus hoofdauteur Jan Willem Velthuijsen in het persbericht van de WEC.
 

Fabriek bij de hoogovens in IJmuiden. Beeld: knollzw


Het rapport stelt een stappenplan voor. Eerst kunnen bedrijven van grijze waterstof (gemaakt van aardgas) overgaan op klimaatneutrale blauwe waterstof. Dat doen ze door de CO2 die vrijkomt bij de productie van de stof, af te vangen en op te slaan. Op die manier wordt het proces klimaatneutraal; productie van waterstof gebeurt nu met aardgas.

Als tweede stap kan de industrie daadwerkelijk groene waterstof maken, via elektrolyse van water, met duurzame stroom. Het rapport erkent dat het bouwen van grote eletrolyse-installaties tijd en geld kost, vandaar de tussenstap van blauwe waterstof.

 

Innovatie in Europa

Noordwest-Europa is bij uitstek geschikt om het scenario van de WEC te doorlopen. Er is innovatie, veel windenergie (om groene stroom te leveren voor de productie van waterstof) en een wens om aan de doelen van Parijs te voldoen. Als de grote bedrijven versneld overgaan op groen geproduceerde waterstof, is 30 % van het klimaatdoel voor 2050 al gehaald. Het laat zien hoeveel verschil groene waterstof kan maken.

De WEC stelt een grote ommekeer voor de industrie voor. Die industrie heeft al een paar kleine projecten voor groene waterstofproductie. Shell bouwt een elektrolysefabriek met capaciteit van 1300 ton. Die moet in 2020 klaar zijn. Maar: de raffinaderij waar de fabriek komt te staan, gebruikt 180.000 ton waterstof per jaar. In Nederland werken drie grote bedrijven (waaronder Tata Steel) aan een plan voor een fabriek van 15.000 ton per jaar, maar de plannen daarvoor worden pas in 2021 definitief.
 

Beeld: Marys_fotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.