Kies de kamer

Het grootste knelpunt voor de Nederlandse maakindustrie is technisch personeel, zo bleek gisteren tijdens de Industriedag van de ondernemersorganiaties.

 

Kies de Kamer
In de rubriek Kies de Kamer doen we verslag van bijeenkomsten en debatten voor de komende verkiezingen van de Tweede Kamer die gaan over onderwerpen waarin techniek een duidelijke rol speelt.


Meer aandacht voor het praktijkonderwijs in VMBO en MBO, was het unanieme antwoord van drie MKB-ondernemers uit de machinebouw, de chemie en het motorenonderhoud op de vraag wat hun meest dringende wens is voor de premier van ons land. Ze mochten die uiten tijdens de Industriedag, waar premier Rutte een opbeurend verhaal hield over het belang van de Nederlandse maakindustrie. Alsof het geregisseerd was kon hij putten uit diezelfde dag verschenen cijfers van het CBS: de uitvoer van machines leverde de Nederlandse economie in 2015 veruit het meest op met een omzet van bijna 13 miljard.

De drie MKB-ondernemers waren op het podium uitgenodigd om zich door de premier enkele vragen te laten stellen, en zij mochten dus hun wens op tafel leggen. Rutte reageerde met een wedervraag: biedt u wel stageplaatsen aan, bemoeit u zich met de beroepsopleiding in de regio…


ASML: meer armslag TU's

Eerder had Peter Wennink, CEO van chipmachinefabrikant ASML in zijn keynote ook al een pleidooi gehouden voor het technisch onderwijs, en dan vooral op hogere niveau. ‘Ons bedrijf staat of valt met de beschikbaarheid van talent. Eindelijk zien we nu effect van campagnes om meer jongeren te interesseren voor een technische studie, maar zonder grotere budgetten voor de universiteiten verworden die tot opleidingsfabrieken. Aan middelmatigheid hebben we niets, geef de TU’s daarom meer financiële armslag.’ Ook dit verzoek liet de premier verder onbesproken.

In het debat dat volgde met zes kandidaat Kamerleden verzuimde debatleider Jos Heymans de vragen over het techniekonderwijs aan alle partijen voor te leggen. Gaandeweg onderstreepten Martijn de Kort (PvdA) , Tom Jeltes (GroenLinks), Wytske de Pater (CDA) en Jessica van Eijs (D66) het belang van technisch onderwijs. PvdA en GroenLinks trekken er in hun financiële verantwoording ook forse bedragen voor uit.

De vraag van de genoemde ondernemers om een miljard meer overheidsgeld voor onderzoek werd alleen positief beantwoord door D66. Daar expliciet naar gevraagd zei Bente Becker (VVD) dat haar partij streeft naar 2,5 % van het Bruto Nationaal Product aan onderzoek, ‘maar een bedrag kan ik niet noemen’.


Innovatiebox

Uiteindelijk spitste het debat zich vooral op de zogeheten  innovatiebox, de fiscale regeling die voor met innovatie behaalde winsten  een lager tarief van de vennootschapsbelasting hanteert. ‘Die regeling scoort slecht, zo blijkt uit evaluaties, en het MKB profiteert er onvoldoende van mee’, aldus Mahir Alkaya (SP) over deze regeling die de staatskas rond een miljard euro kost. GroenLinks was het daar mee eens, PvdA, CDA en VVD willen niet tornen aan de regeling. ‘De innovatiebox telt ook mee als vestigingsfactor voor bedrijven’, aldus Becker (VVD).

De ondernemersorganisaties uit de maakindustrie hadden voor hun Dag van de Industrie een manifest opgesteld waarin ze pleiten voor daadkrachtig kabinetsbeleid: een miljard extra voor onderzoek, en meer geld naar technische opleidingen zijn daarin enkele van de hoofdpunten.

Het verkiezingsforum met vlnr Jos Heymans, Mahir Alkaya, Bente Beckers, Jessica van Eijs, Martijn de Kort, Tom Jeltes en Wytske de Pater.

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.