Komen ons voedsel en onze brandstof in de toekomst grotendeels uit de zee? Een onderzoeksteam van de WUR (Wageningen University & Research) gaat proberen de obstakels voor grootschalige zeewierproductie weg te nemen.

 

Sinds enkele jaren verschijnen er de nodige zeewierboerderijen in de Noordzee. Zeewier kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Ten eerste is het rijk aan voedingstoffen. Zo vindt een deel van het voedzame fosfaat dat bij het bemesten van akkers verloren gaat, via rivieren een weg naar zee. Daar kan zeewier het opnemen en zo komt het uiteindelijk op je bord terecht.

Denk bijvoorbeeld aan de zwarte band rondom je sushi of aan zeewiersalades, maar je kan zeewier ook verwerken in een vegaburger. Naast voedsel kan je uit zeewier ook onder anderen biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal en biobrandstof maken.
 

Landbouwgrond

Het voordeel van zeewierteelt boven de reguliere akkerbouw is dat er geen beroep gedaan wordt op de beperkte en betwiste landbouwgrond in Nederland. Nou wordt de Nederlandse Noordzee natuurlijk ook al redelijk volgebouwd, maar voor de zeewierteelt is dit eerder een voordeel dan een nadeel. Door het combineren van zeewiervelden met bijvoorbeeld windmolenparken en schaaldierteelt in zogenoemde ‘multi use facilities’ worden transportkosten omlaag gebracht.

 

Naar grootschalige productie

Toch is de grootschalige productie van zeewier in de Noordzee ondanks verschillende succesvolle proeven, nog niet op stoom gekomen. Dat komt voornamelijk omdat zeewier vaak spontaan loslaat van het oppervlak waarop het groeit. Hierdoor is het telen van zeewier inefficiënt, potentieel schadelijk voor de marine ecologie en economisch riskant. Dit schrikt potentiële investeerders af waardoor de zeewiersector moeite heeft met groeien.
 


Omstandigheden op zee simuleren

Daarom gaat een nieuw team, genaamd SEAseeds, onder leiding van onderzoekers van de WUR, onderzoek doen naar grootschalige en winstgevende zeewierproductie. Hierbij gaan zij de omstandigheden op zee in een lab simuleren terwijl op verschillende manieren geprobeerd wordt om de hechting van het zeewier te verbeteren.

Zo gaan de onderzoekers experimenteren met de soort zeewier die gebruikt wordt, de plaatsing van het zeewier en kunstmatige ingrepen in de omgeving zoals stromings- of golfslagbrekers. Niet al deze benaderingen zullen een efficiënte oplossing bieden, verwacht Tijs Ketelaar, projectleider van SEAseeds, maar een combinatie van verschillende oplossingen kan het productieproces toch voldoende verbeteren.
 

Zeewierteelt rendabel maken

Tegelijkertijd rekent het SEAseeds-team door wat er nodig is om zeewierteelt rendabel te maken. De hoop is dat het hiermee lukt om voldoende investeerders aan te trekken. ‘Dan  kan de zeewierteelt zich ontwikkelen tot een integraal onderdeel in onze voedsel- en energievoorziening’, zegt Ketelaar. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 2,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het onderzoek van SEAseeds en een verwant onderzoeksteam.


Foto's Depositphotos.com

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.