In de regio Amsterdam is een proef van start gegaan die forensen advies geeft over de slimst te volgen route naar en van hun werk. Er zijn inmiddels 7000 deelnemers.

Forensen die aan de app-gebaseerde proef meedoen vullen zelf in welke alternatieve routes ze naar hun werk willen nemen. De app 'spitsopadam' geeft vervolgens advies welke het beste is en hoe lang de bestuurder er over gaat doen. Het doel van het advies is de totale doorstroming van het verkeer te bevorderen. Het kan dus zijn dat iemand een iets langere route moet nemen om te zorgen dat hij toch sneller op de bestemming arriveert.

'We schrijven de deelnemers niks voor', benadrukt Bettinka Rakic van ingenieursbureau Arcadis, dat samen met de Verkeers Informatie Dienst de proef uitvoert. 'Want eerdere tests hebben ons geleerd dat automobilisten er niet van houden wanneer een of andere instantie voorschrijft welke route op welk tijdstip te volgen. Daarom kiezen we met deze proef de omgekeerde aanpak: de slimheid van de deelnemer is bepalend.'
De forens geeft namelijk zelf aan welke alternatieve routes hij wil gebruiken om naar zijn werk te gaan. Het is ook aan de deelnemer om het via de app gegeven advies al dan niet op te volgen. Er wordt ook geen advies gegeven over het moment van vertrek. 'Wanneer de app aangeeft dat een reis twee keer langer duurt dan de forens gewed is, dan kan hij zelf beslissen toch te gaan of de ergste druk af te wachten.'

Het advies komt tot stand op basis van de gegevens die bij de verkeerscentrales in de regio Amsterdam bekend zijn. 'Daarnaast gebruiken we de informatie die de deelnemers zelf via hun app genereren.' Al die informatie wordt bij elkaar gestopt, en vervolgens rekent een programma uit wat voor de deelnemers het meest optimale advies is. 'Dat advies kan per deelnemer verschillen, zelfs als ze beiden op vrijwel hetzelfde tijdstip op dezelfde plek zijn.' De proef moet onder meer uitwijzen of de gehanteerde optimalisatie-algoritmes ook daadwerkelijk in de praktijk opelveren wat ze in theorie beloven.

Deelnemers kunnen ook ad hoc verkeersinformatie doorbellen. 'Bijvoorbeeld een file die nog niet bekend was, of iets anders dat de doorstroming beïnvloedt.' Informatie van de betrokken wegbeheerders zorgt ervoor dat alternatieve routes die door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of tijdelijke afzetting niet kunnen worden gebruikt, buiten het advies blijven. Op de app krijgt die route een gevarendriehoekje.

'Het maakt de proef uniek', benadrukt Rakic. 'Alle wegbeheerders in de regio (rijk, provincie, waterstaat en gemeente) doen er aan mee, en alle verkeerscentrales, ook van het onderliggende netwerk, leveren informatie.'

Het streefgetal is tienduizend deelnemers. 'Het wegennetwerk wordt dan op voldoende schaal gebruikt om iets te kunnen zeggen over wat het route-advies doet met de doorstroming.' Het is de bedoeling dat de deelnemers zes maanden aaneengesloten van de app gebruik maken.
 

 


 

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.