Intellectuele eigendomsrechten zijn een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Met elkaar zijn ze goed voor 2,3 miljoen banen, schrijft het Europees Octrooibureau in een rapport. Vooral technische sectoren profiteren. 

Bedrijven die meer dan gemiddeld gebruikmaken van octrooien, merken en auteursrechten zijn goed voor bijna 29 procent van alle banen in Nederland. Samen genereren ze 271 miljard euro, oftewel 39,3 procent van het bruto binnenlands product, staat in het rapport dat het Europees Octrooibureau en het Bureau voor Intellectueel Eigendom van de Europese Unie woensdag hebben gepubliceerd. Op Europees niveau gaat het om 63 miljoen banen en 6,6 biljoen euro. Gemiddeld wordt er in de EU 1 octrooi per duizend werknemers gebruikt, naast 1,6 industriële ontwerpen.


Machinebouwers

Tot de industriële sectoren die intensief gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten en het sterkst presteren wat betreft de werkgelegenheid, behoren de machinebouw en gerelateerde technische advisering, computerprogrammering en computerconsultancy.

 

Bijna 40 procent van het BBP wordt verdiend bij bedrijven die veel gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten. In de EU ligt dat percentage nog iets hoger (44,8).


Kwekers

Opvallend is de relatief hoge bijdrage van de kwekersrechten aan het Nederlandse BBP en de werkgelegenheid. Hoewel in totaal maar 1,5 procent van de banen in Nederland direct aan die rechten te relateren zijn, is dat percentage toch bijna het dubbele van het Europese gemiddelde en het hoogste percentage van alle EU-lidstaten. Volgens de opstellers van het rapport illustreert dat het grote belang van land- en tuinbouw voor de Nederlandse economie. De sector geldt als zeer innovatief.

In 2018 werden er vanuit Nederland 7140 octrooiaanvragen ingediend bij het Europees Octrooibureau. Nederland staat daarmee op de achtste plaats, na  de VS, Duitsland, Japan, Frankrijk, China, Zwitserland en Zuid-Korea.

Nederlandse bedrijven met gepatenteerde technologie zijn samen goed voor bijna 30 procent van alle banen in het land. 

 

Foto: Depositphotos

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.