Vernufteling 2020

Wat gaan de stijging van de zeespiegel, extra water in de rivieren en intensere regenbuien betekenen voor kwetsbare gebieden? De Global Flood Risk Tool van Royal HaskoningDHV biedt inzicht.

Wat zullen de stijging van de zeespiegel, extra water in de rivieren en intensere regenbuien betekenen voor kwetsbare gebieden? Wat is de kans op een overstroming en, belangrijker nog, hoeveel schade is er dan te verwachten? De software Global Flood Risk Tool van Royal HaskoningDHV berekent het allemaal.
 

Stemmen
Dit is een van de twaalf genomineerden voor De Vernufteling 2020. Bekijk hier alle kandidaten of stem op dit project bij NLingenieurs.


De tool maakt gebruik van een schat aan informatie: hoe hoog ligt een gebied, wat zijn de waterstanden, welke dijken liggen eromheen en welke klimaatscenario’s worden gebruikt. Maar ook welke gebouwen er in dat gebied staan: zijn het woningen, bedrijfsgebouwen of staat er misschien een energiecentrale? Dat maakt nogal uit voor het schatten van de schade die optreedt als er water binnenstroomt.
 

Afweging

‘Uiteindelijk zal de beheerder van een gebied een sociaaleconomische afweging maken’, vertelt Matthijs Bos, product owner van de Global Flood Risk Tool bij Royal HaskoningDHV. ‘Uit onze online tool rolt de verwachte schade bij een overstroming en die wordt afgezet tegen de investering die nodig is om beschermende maatregelen te nemen. Is die lager dan de verwachte schade, dan is er een goede businesscase.’ Dan loont het de moeite om te investeren in beschermende maatregelen.
 

Maasvlakte

De Global Flood Risk Tool is inmiddels een jaar in gebruik. Het Havenbedrijf Rotterdam en bedrijven in het Rotterdamse havengebied gebruiken de tool om het overstromingsrisico mee te nemen bij beslissingen over investeringen die ze willen doen. ‘Op de Maasvlakte moeten een paar terreinen nog worden aangelegd. Hoe hoog die moeten worden om bestand te zijn tegen zeespiegelstijging volgt voor een deel uit de berekeningen met onze tool’, zegt Bos.

De Wereldbank gebruikt hem op een vergelijkbare manier in de kustgebieden van Vietnam, Gambia, Mozambique en Myanmar. ‘Overheden en bedrijven zetten de tool ook in om prioriteiten te stellen, om te bepalen welke risicovolle situaties eerst moeten worden aangepakt.’
 

Snellere resultaten

Royal HaskoningDHV rekent al veel langer aan overstromingsrisico’s, maar het nieuwe is dat de complexe rekensommen nu in de cloud gebeuren. Daardoor zijn het duizenden computers die rekenen, wat tot veel snellere resultaten leidt terwijl de input ingewikkelder is geworden. ‘Vroeger kon je per project maar één keer rekenen, maar nu kunnen we dit meerdere malen doen om gerichter tot een eindresultaat te komen. Als we nu dit en dat veranderen in het ontwerp, wat doet dat met de schade door overstroming? Ook maakt de tool direct alles zichtbaar met kaarten, wat het begrip van de resultaten vergroot.’
 

Stemmen
Dit is een van de twaalf genomineerden voor De Vernufteling 2020. Bekijk hier alle kandidaten of stem op dit project bij NLingenieurs.


Foto Royal HaskoningDHV

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.