Auto’s maken doet Nederland nauwelijks, maar de wagens informatie laten uitwisselen kunnen we wel. Het intelligente kruispunt en de Innovatiecentrale zijn nieuwe stappen op weg naar het volledig geinformeerde voertuig.

Het toekomstbeeld laat zich gemakkelijk schetsten: wie met de auto ergens naartoe wil, krijgt een reisadvies dat rekening houdt met de vertrek- en gewenste aankomsttijd, de huidige en de verwachte verkeerssituatie en eventuele wegomleggingen. Eenmaal op weg wordt dat advies geactualiseerd en gelijktijdig krijgt de bestuurder informatie over de situatie op de weg, aanbevolen snelheden, beschikbaarheid van rijbanen en medeweggebruikers inclusief fietsers.

Het is het toekomstbeeld van Connecting Mobility, waarvoor anderhalf geleden de routekaart ‘Beter geïnformeerd op weg’ werd vastgelegd. Deze kaart geeft aan hoe dit ideale beeld in tien jaar tijd is te bereiken. Overheden, onderzoeksinstituten, belangenorganisaties, techniekontwikkelaars, toeleverende bedrijven, vrijwel iedereen die in Nederland iets doet met automotive, is erbij betrokken. ‘Met de technologie gaat het snel’, constateert programmadirecteur Marja van Strien MBA van Connecting Mobility, terwijl ze wijst op een staafdiagram dat aangeeft aan welke kennisgebieden op dit ogenblik met projecten wordt gewerkt. Dat staafdiagram is onderdeel van het dashboard dat een overzicht geeft van de status en voortgang van  allerhande projecten rond Connecting Mobility.

Dat techniek en standaardisering zo goed scoren is ook wel logisch, want de push erachter is enorm.  Allerhande app-aanbieders gebruiken data van weggebruikers of de verkeerscentrales om informatie te geven over files en wegversperringen; adequaat  reisadvies is nu al een veelbelovende businesscase. Alle automerken werken in hun, zeg maar, S-klasse-modellen met adaptieve cruisecontrol, wat  informatie geeft over de voorliggende auto en bij automatisch inparkeren informatie over de situatie rond een parkeerplek. Vrachtwagenbedrijven doen experimenten met coöperatief rijden, waarbij de deelnemende voertuigen voortdurend informatie uitwisselen. En het eerste wat een zelfrijdende auto moet doen, is alle relevante informatie verzamelen van zijn omgeving en medeweggebruikers. Er zijn dus veel en grote spelers die werken aan  techniekontwikkeling om de auto connected te maken. Uiteraard valt er nog veel te doen op het gebied van interfaces, dataverwerking, betrouwbaarheid en standaardisering. Maar, zo oordeelt Van Strien, ‘het momentum is duidelijk aanwezig’.

Klik hier om het hele artikel te lezen.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.