Tot nu toe worden wind- en zonne-energie vooral gezien als noodzakelijke middelen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Nu blijkt dat de duurzame energiebronnen ook het waterverbruik fors beperken. 

Onderzoekers van Princeton University in de Verenigde Staten richtten zich met name op de door droogte geteisterde staat Californië. Daar zijn de afgelopen jaren talloze zonne- en windparken aangelegd. Die blijken een gunstig neveneffect te hebben, schrijven de onderzoekers woensdag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications: ze werken waterbesparend.
 

Ander perspectief

Doordat er steeds meer wind- en zonne-energie wordt gewonnen, is de noodzaak om waterkrachtcentrales te gebruiken verminderd. Dat betekent dat water dat anders richting de stuwdammen zou worden geleid, nu voor irrigatie kan worden ingezet. Voor dat doel hoeft nu dus ook minder schaars en kostbaar grondwater te worden opgepompt.

'Van oudsher worden wind- en zonne-energie geprezen omdat ze de lucht niet vervuilen met CO2', zegt onderzoeksleider Xiaogang He van Stanford University, die tot voor kort aan Princeton verbonden was. 'Maar nu zetten we ze in een heel ander perspectief en blijken ze ook een voordeel te hebben voor de water- en voedselvoorziening.'

De onderzoekers legden hun focus op het westen van de Verenigde Staten, Maar de resultaten zijn breder toepasbaar, benadrukken ze: overal waar waterkracht een belangrijke bron van energie is en waar waterschaarste heerst, zoals andere Amerikaanse staten maar ook in landen als Spanje en Australië. Volgens de onderzoekers kan de nieuwe kennis bijdragen tot het realiseren van enkele duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties, waaronder het zorgen voor voedselzekerheid en schoon water voor iedereen. 


Jarenlange droogte

De onderzoekers ontwikkelden een model om vast te stellen hoe het opwekken van zonne- en windenergie ten goede kan komen aan duurzaam grondwatergebruik. Het model geeft antwoord op de vraag hoeveel energie er in een specifiek gebied nodig is en wat de ideale mix van zonne- en windenergie en waterkracht is, zonder dat het grondwater raakt uitgeput en met voldoende water voor landbouw. 

Californië heeft van alle Amerikaanse staten de grootste landbouwsector. Tussen 2012 en 2017 kampte het met jarenlange droogte, die de grondwatervoorraad fors heeft aangetast. In diezelfde periode nam het opwekken van wind- en zonne-energie er juist een hoge vlucht. Inmiddels leveren beide duurzame bronnen samen meer energie dan waterkrachtcentrales.

'Beleidsmakers die overwegen om wind- en zonneparken aan te leggen, zouden voortaan in hun overwegingen ook naar het grondwaterbeheer moeten kijken', zegt He in een persbericht. 'Als we de ondergrondse waterreservoirs blijven uitputten, dan blijft de toegevoegde waarde van zonne- en windenergie uiteindelijk beperkt.'


Foto: Egan Jimenez, Princeton University

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.