Energiebedrijf Nuon wil de ruimte die beschikbaar is bij zijn windparken en kolen- en gascentrales benutten voor de aanleg van grootschalige zonneparken. Hoewel het bedrijf de definitieve investeringsbeslissingen nog moet nemen, zijn de voorbreidingen al in volle gang .

Bij de windparken in de Wieringermeer, Oudendijk (bij Hoorn) en de Haringvliet, en de centrales aan de Hemweg Amsterdam, de Eemshaven en Velsen wil energiebedrijf Nuon het vrij beschikbare oppervlak benutten om grootschalige zonneparken aan te leggen. Het bedrijf noemt in een persbericht een totaal aantal van 250.000 panelen met een gezamenlijke piekcapaciteit van 70 MW.

‘Op die terreinen beschikken we al over een aansluiting op het elektriciteitsnet die vaak nog voldoende restcapaciteit heeft. Dat maakt de aanleg van zo’n park goedkoper en we benutten de netaansluiting efficiënter’, aldus woordvoerder Steffart Buijs van Nuon. Gaan de plannen door, dan vormen ze gezamenlijk een van de grotere van Nederland (lees: 'Weer records voor Nederlandse zonneparken')


Vattenfall moet nog beslissen

De definitieve investeringsbeslissingen zijn echter nog niet genomen. ‘We hebben een aanvraag ingediend voor overheidssubsidie, en die is belangrijk om de business case rond te krijgen. Uiteindelijk beslist ons moederbedrijf Vattenfall.’
 


Tegelijkertijd benadrukt hij dat de voorbereidingen al in volle gang zijn. ‘De vooruitzichten zijn gunstig, anders waren we er nu niet mee bezig. Voor het park bij de Hemwegcentrale hebben we de vergunning al verworven, voor het zonnepark in de Wieringermeer zijn we gestart met crowdfunding en voor de Haringvliet hebben we met de gemeente Goeree-Overflakkee een akkoord over onze plannen voor het Energiepark.’


Crowdfunding

Het plan voor de zonneparken volgt op een proef die Vattenfall heeft gedaan bij zijn Parc Cynog Wind Farm in Wales, waar elf turbines staan. Daar werden 18.500 panelen geplaatst met een gezamenlijk piekvermogen van bijna 5 MW. Dat park werd in april 2016 voltooid en zal naar verwachting per jaar zo’n 5 GWh aan zonne-energie gaan leveren, voldoende voor ruim 1400 huishoudens.

De crowdfunding voor het park van de Wieringermeer is vooral opgezet voor betrokkenheid van de bewoners. ‘Onze ervaring bij windparken leert dat dat heel goed werkt.’ De investeringsbeslissing is niet afhankelijk van die crowdfunding, maar Nuon heeft zich met ermee wel min of meer vastgelegd om het zonnepark aldaar aan te leggen. Buijs van Nuon: 'Anders waren we er anderhalve maand geleden niet mee gestart.'

Het energiebedrijf denkt ook aan combinatie met een accu-installatie. ’Die is er dan vooral om stroom te leveren als er geen wind is.’ Komende maand volgt de installatie van een 3 MW batterijcomplex bij het Prinses Alexia windpark in Zeewolde. ‘We gebruiken daarvoor batterijen uit elektrische auto’s, die we zo een tweede leven geven en nog 15 tot 20 jaar mee kunnen.’ Nieuw is dit tweede leven voor auto-accu's niet, zo wordten ze ook gebruikt bij oplaadstations (lees: 'Batterij helpt snellaadstation')

Daarnaast heeft Nuon plannen voor grootschalige omzetting van windstroom in ammoniak, die kan dienen als grondstof voor chemische productie of voor energie-opslag. (lees: 'Nuon gaat stoken op ammoniak')

Openingsfoto: zonnepanelen bij de Parc Cynog Wind Farm in Wales. Foto Vattenfall.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.