Nederlandse ingenieurs hebben een rijke expertise opgebouwd om de leefbaarheid van steden te verbeteren en op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Wereldwijd geldt onze delta als aansprekend voorbeeld. Onze ingenieurs zijn veelgevraagd om strategische plannen te maken voor steden als Jakarta, Ho Chi Minh City, New Orleans en New York.

Tegelijkertijd staan steden voor nieuwe uitdagingen: door toenemende bevolkingsdruk, gebruik van grondstoffen, energie en voedingsmiddelen, congestie en klimaatverandering. Vraagstukken waar ingenieurs nieuwe oplossingen voor moeten bedenken.

Dit dossier zoomt daarop in: wat zijn nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid van de deltasteden op niveau te houden of te brengen.

Een gegevensgoudmijn

Onze steden raken steeds verder bedekt met een laag van sensoren en netwerken. Die digitale informatie maakt het mogelijk de dynamiek van de stad op een heel andere manier te leren kennen. Daarmee is de stad een stuk efficiënter te maken, stelt directeur Carlo Ratti van het Amerikaanse Senseable City Lab. ‘Maar zorg dat de bewoners ook met die informatie aan de slag kunnen.’

Op- en afhaalpunten van taxi's rond dhet JFK-vliegveld van New York
Interview met Carlo Ratti

Deltamakelaars

Overal ter wereld zijn deltasteden belangrijke economische centra met een sterke bevolkingsgroei, terwijl ze tegelijkertijd kampen met wateroverlast en congestie. Nederlanders zijn veel gevraagde deskundigen om masterplannen op te stellen. ‘Water is niet het enige dat telt, het gaat om het creëren van een bloeiende en leefbare stad.’

Het masterplan van Ho Chi Minhstad
De makelaars compleet

Metabolisme van stofstromen

Zie de stad als een gecompliceerd organisme met een veelheid aan stofstromen en ga na hoe die slimmer zijn te organiseren. Onderzoeks- en ontwerpbureau FABRIC deed dat voor Rotterdam en kwam met de opmerkelijke concepten proteïnefabriek, geothermiehub, E-loop en reststoffensupermarkt. De nieuwe ingenieursopgave is het herontwerp van de stad.

De nieuwe binnenring van Rotterdam/FABRIC
De stofkam door Rotterdam