Nederlandse ingenieurs hebben een rijke expertise opgebouwd om de leefbaarheid van steden te verbeteren en op een kwalitatief hoog niveau te brengen. Wereldwijd geldt onze delta als aansprekend voorbeeld. Onze ingenieurs zijn veelgevraagd om strategische plannen te maken voor steden als Jakarta, Ho Chi Minh City, New Orleans en New York.

Tegelijkertijd staan steden voor nieuwe uitdagingen: door toenemende bevolkingsdruk, gebruik van grondstoffen, energie en voedingsmiddelen, congestie en klimaatverandering. Vraagstukken waar ingenieurs nieuwe oplossingen voor moeten bedenken.

Dit dossier zoomt daarop in: wat zijn nieuwe mogelijkheden om de leefbaarheid van de deltasteden op niveau te houden of te brengen.

Blik op de Noordzee

De Nederlandse waterbouwers zien met zeespiegelstijging, een overvol Schiphol en duurzame energie de Noordzee als een nieuw werkterrein. Bovendien kunnen we in de toekomst te maken krijgen met hogere en snellere zeespiegelstijging, dus we zullen iets in de Noordzee moeten bedenken willen we ons land niet terugtrekken achter Amersfoort.

Een nieuwe Delta in de Noordzee.
De Noordzee als het nieuwe Wilde Westen

Versnelde zeespiegelstijging

Een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging heeft voor onze delta grote consequenties. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat we jaarlijks twintig keer meer zand op de kust moeten aanbrengen dan we nu al doen om de huidige kustlijn te handhaven. Nederland moet daarom binnen tien jaar met een Plan B komen om te weten hoe we ons land bij een hogere zeespiegel leefbaar kunnen houden.

Ondergelopen fietsroute.
Hoe houden de de kust in stand?

Metabolisme van stofstromen

Zie de stad als een gecompliceerd organisme met een veelheid aan stofstromen en ga na hoe die slimmer zijn te organiseren. Onderzoeks- en ontwerpbureau FABRIC deed dat voor Rotterdam en kwam met de opmerkelijke concepten proteïnefabriek, geothermiehub, E-loop en reststoffensupermarkt. De nieuwe ingenieursopgave is het herontwerp van de stad.

De nieuwe binnenring van Rotterdam/FABRIC
De stofkam door Rotterdam