advertorial

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker voor ingenieurs. Om bij de tijd te blijven, kunnen KIVI-leden een reeks onlinetrainingen volgen. Het cursuspakket wordt kosteloos aangeboden door technologiebedrijf Cisco.

Onze wereld wordt hoe je het ook wendt of keert steeds digitaler en dat biedt grote voordelen. Dankzij technologie is de manier waarop we leven in de afgelopen decennia volledig veranderd.

Ook op het werk grijpt digitalisering sterk in. Geen beroepsgroep is immuun. IT-aspecten als Internet of Things, cyber security, big data en artificiële intelligentie worden ook steeds belangrijker voor ingenieurs. Voor het Koninklijke Instituut van Ingenieurs (KIVI) en Cisco aanleiding de handen ineen te slaan met als doel digitale kennis en vaardigheden aan zoveel mogelijk KIVI-leden kosteloos beschikbaar te kunnen stellen.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De samenwerking valt onder het Networking Academy Program van Cisco. Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft de technologiereus dat programma ruim twintig jaar geleden opgezet. Wereldwijd is het programma inmiddels in meer dan 180 landen actief, met als doel om zo veel mogelijk mensen digitaal bij te scholen, om vervolgens met betere IT-vaardigheden de arbeidsmarkt op te kunnen of juist beter digitaal onderlegd hun loopbaan te kunnen vervolgen. ‘

Ik vind 180 landen zelf ook nog altijd een imposant aantal’, zegt Rik Bleeker, die het programma leidt in de Benelux, Scandinavië en de Baltische staten. ‘Alleen al afgelopen jaar hebben meer dan 2,3 miljoen mensen wereldwijd cursussen gevolgd. In die zin is het behalve een omvangrijk ook een uitermate succesvol programma. We zijn er trots op’, stelt Bleeker, die sinds vier jaar werkzaam is voor het Networking Academy Program.

Voor Cisco zijn de trainingen dan ook de hoofdmoot van de inspanningen van het bedrijf op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘We dragen er concreet mee bij aan de digitalisering van de samenleving’, stelt Bleeker. ‘Daarnaast helpen we duizenden en duizenden individuen concreet om zich professioneel te verrijken met IT-kennis.’

Alleen al afgelopen jaar hebben meer dan 2,3 miljoen mensen wereldwijd cursussen gevolgd.


Digitale versnelling

In Nederland begon Cisco vier jaar geleden met het uitrollen van het programma Digitale Versnelling Nederland. Hoewel de Networking Academy al twintig jaar bestaat, heeft dit mede door premier Mark Rutte ondersteunde programma er een enorme boost aan gegeven.

‘De afgelopen twintig jaar hebben 160.000 Nederlanders onze cursussen gevolgd. Bijna zestigduizend daarvan deden dat in de afgelopen drie jaar. Dus die versnelling is met recht een succes.’

En tegelijkertijd ook hard nodig: de digitale kloof groeit ook in Nederland nog steeds. De focus van het opleidingsprogramma ligt op die aspecten van digitalisering waarover Cisco veel kennis in huis heeft, zoals cyberveiligheid, gezondheidszorg, slimme steden en werkplekken, digitale vaardigheden en infrastructuur.


Leven lang leren

Hoewel Cisco de cursussen zelf ontwikkelt, zijn het bepaald geen producttrainingen, maar IT- trainingen die generiek zijn te benutten. De cursussen worden gegeven in samenwerking met het voortgezet onderwijs en het mbo en hbo. ‘Die krijgen de cursussen belangeloos ter beschikking gesteld. Wij trainen de docenten zodat zij de cursussen aan hun studenten kunnen geven.’

\Maar niet alleen mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, zijn gebaat bij het aanscherpen van hun digitale vaardigheden. Ook voor wie al aan de slag is, bieden de trainingen uitkomst.

De digitale kloof groeit ook in Nederland nog steeds.

‘Het idee van een leven lang leren hebben wij al jaren geleden omarmd’, zegt Bleeker. Dit jaar, waarin de coronapandemie enorme negatieve gevolgen heeft voor de economie, zijn veel mensen onzeker geworden over hun baan. Ondernemingen hebben al grote reorganisaties aangekondigd. Digitalisering is ook een antwoord op de immer groeiende kosten in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

De behoefte aan digitaal geschoold personeel zal in alle sectoren alleen maar toenemen’, voorspelt Bleeker. ‘We verwachten een forse groei van de vraag om bijscholing.’ Ook de EU-herstelfondsen zetten hierop in.


Cyberveiligheid

Zeker ook ingenieurs komen in toenemende mate met digitale kennis en vaardigheden in aanraking. Het maakt daarbij niet uit of de ingenieur aan technologische, natuurkundige of organisatorische projecten werkt: de groeiende behoefte aan digitalisering is overal zichtbaar.

Neem de haven van Rotterdam, hard op weg de slimste haven van de wereld te worden, met sensoren en meetsystemen in alle logistieke processen. Of de transformatie van gebouwen en werkplekken naar de principes van interoperability en programmability.

Daarbij is cyberveiligheid de rode draad door alle werkvelden. Engineers komen steeds meer in aanraking met bijvoorbeeld network and application security.

We investeren graag om studenten en professionals de juiste skills mee te geven.


Vanuit huis

‘In technische beroepen is behalve aan communicatieve en contactuele vaardigheden een groeiende behoefte aan de vaardigheid om nieuwe data te verwerken in analyses en oplossingen’, stelt Bleeker. ‘De ingenieur die zich beweegt van techniek naar de kant van de vereisten en kansen weet zich te onderscheiden.’

De cursussen die specifiek voor KIVI-leden worden aangeboden, zijn te volgen zonder bijzondere voorkennis. Ze bieden een algemene introductie in een aantal thema’s die zeer actueel zijn, zoals Internet of Things, cyberveiligheid of big data.


Certificaat

De cursisten kunnen de opleiding volgen in hun eigen tijd, gewoon vanuit huis. Mochten ze de smaak te pakken hebben gekregen, dan is er een heel vervolgtraject mogelijk waarbij de verdieping wordt gezocht. Dan zal er wel een docent worden toegewezen en moeten er lessen worden gevolgd.

Een aantal vervolgopleidingen kan worden afgesloten met een (industrieel) certificaat, wereldwijd erkend. Ook die vervolgopleidingen zijn kosteloos. ‘Ons doel is de digitale vaardigheden wereldwijd op een hoger niveau te brengen. We investeren graag om studenten en professionals in hun loopbaan de juiste skills mee te geven.’

Meer weten? Kijk dan op kivi.nl/persoonlijke-ontwikkeling/leren-en-studeren/academy 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.