De afvalenergiecentrale AVR in Duiven gaat CO2 afvangen en leveren aan de tuinders in de omgeving. Het gaat om een zesde van de totale uitstoot van de installatie.

Read this article in English

AVR is de eerste afvalverbrandingsinstallatie in ons land die werk gaat maken van grootschalige afvang van de CO2. Nu gaat het broeikasgas nog uit de schoorsteen de lucht in, jaarlijks zo’n 400 kton. Het is de bedoeling een zesde daarvan (~60 kton) op te vangen en vloeibaar af te leveren aan de tankwagens van gasbedrijf Air Liquide, die de CO2 vervolgens bij glastuinbouwbedrijven in de omgeving brengt.

De tuinders hebben de CO2 nodig om de groei van planten te bevorderen. Niet dat de planten al die extra CO2 opnemen; ze gedijen vooral door de hogere CO2 -concentratie in de lucht. Een flink deel van de afgevangen CO2 verdwijnt dus alsnog in de lucht. Toch is er milieuwinst, want tuinders hoeven nu geen aardgas meer te verbranden om aan hun CO2 te komen. Daarin zit uiteindelijk de vermindering van de CO2-uitstoot.


Bestaand proces

Voor het afvangen van de CO2 gebruikt AVR een bekend proces: het rookgas met de CO2 wordt door een kolom met de stof mono-ethanolamine geleid. De aminemoleculen binden de CO2. In een volgende processtap worden die met CO2 verzadigde amines opgewarmd, zodat de dan vrijwel zuivere CO2 wordt opgevangen [door wat wordt het opgevangen? een filter?].  Het proces wordt ook elders in de wereld toegepast bij installaties die CO2 afvangen.

Het afvangen van CO2: binden aan amine en met hitte weer losmaken.


Energiebalans

Het op deze manier vangen van de CO2 kost flink wat energie, vooral voor het opwarmen van de amines. Van de opgewekte energie waarbij de CO2 vrijkomt is volgens de bestaande literatuur zo’n 20-30 % nodig om de CO2 af te vangen. Dat verklaart ook de aarzeling bij het van de grond komen van dit type CO2 -projecten.


Combinatie met stadsverwarming

Voor AVR speelt dit alles een minder grote rol, omdat het afvangen gemakkelijk is in te passen binnen het bestaande proces bij AVR. Projectleider Hans Wassenaar van de AVR: ‘Wij leveren stoom van 120 °C voor het warmtenet, dus we beschikken al over de infrastructuur om de warmte te leveren die nodig om de CO2 uit de amines vrij te maken.’ Het is dus een kwestie van stuivertje wisselen tussen warmtelevering en CO2 afvangen.  En de combinatie van bestaande warmtevraag en het groeiseizoen in de kassen past ook goed bij elkaar. ‘In de winter heeft warmtelevering prioriteit, in het groeiseizoen, wanneer het buiten minder koud is, kunnen we meer nadruk leggen op CO2-levering.

De hoeveelheid CO2 die AVR in Duiven gaat vangen is afgestemd op de te verwachten vraag van de tuinders. ‘We hebben die als uitgangspunt genomen.’ Volgens Wassenaar is de AVR van plan om bij zijn installatie in Rozenburg een soortgelijk systeem te bouwen. ‘We kunnen dan leveren aan de CO2-leiding die naar de tuinders gaat.’

Openingsfoto: afvalverbrander in Duiven.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.