Vandaag is in Amsterdam de bouw van de eerste houtvergasser in Nederland van start gegaan. De fabriek gebruikt snoeihout uit bossen en parken en afvalhout uit de bouw als grondstof en produceert elektriciteit en warmte.

De fabriek, die komend jaar zijn groene elektriciteit gaat produceren, wordt gebouwd door het vorig jaar opgerichte Bio Energy Netherlands. De fabriek krijgt in eerste instantie twee vergassingsreactoren met een totaal productievermogen van 10 MW. Later komt er een derde bij en wordt het vermogen 15 MW.

De houtvergasser.

De gebruikte vergassingtechniek is de zogeheten Fixed Bed Down Draft Gasifier. Houtsnippers gaan boven de reactor in, passeren een vacuümslot om daarna zuurstofarm te 'verbranden', of beter 'in andere stoffen om te zette'n. Er ontstaat zo een synthetisch gas dat naar een motor gaat, om er vervolgens elektriciteit mee te produceren.

‘De techniek is ontwikkeld door het Amerikaanse Zero Point Clean Tech’, vertelt Raoul Witteveen, een van de financiers van Bio Energy Netherlands. Het grote voordeel van deze gassificatietechniek is dat er bij deze methode nauwelijks teer in het gas komt. ‘Dat gebeurt wel bij sommige andere vergassingstechnieken. Het kost veel moeite om dat teer er weer uit te halen.’

Bio Energy levert de stroom als groene elektriciteit aan het net, de warmte die bij de vergassing en de gasmotor vrijkomt gaat naar het nabijgelegen Afval Energiebedrijf van de gemeente Amsterdam en dient voor het Amsterdamse warmtenet.


Voorbewerken

Het hout is snoeihout uit bossen en parken, en afvalhout uit de bouw. ‘Het gaat om resten waar geen andere nuttige bestemming voor bestaat. Dat hout moet wel worden voorbewerkt: we drogen het en versnipperen.’

Het restproduct van de houtsnippers is actieve kool, een houtskool-achtig product dat onder andere kan worden gebruikt als bodemverbeteraar, zogeheten biochar. Witteveen: ‘De koolstof in het snoeihout geven we zo weer terug aan de bodem, zonder de broeikasgassen die bij rotting van het hout vrijkomen.’

Waterscrubber.

Het synthetische gas dat ontstaat door de zuurstofloze omzetting van het hout moet nog wel worden gereinigd. Dat gebeurt met een waterscrubber, waarbij een watermist alle vaste deeltjes uit het gas wegvangt, en vervolgens een zogeheten baghousefilter. ‘We halen daarmee residuen van metalen, afkomstig van verfresten op het hout, en fijnstof eruit.’

Baghousefilter.

Het gereinigde gas gaat vervolgens naar een Jenbacher gasmotor die een generator aandrijft. ‘Die motor werkt op laag-energetisch gas. Ons gas heeft een energie-inhoud van zo’n 6 GJ/m3. Ter vergelijking, die van ons aardgas is zes keer zo hoog.’

Met de levering van elektriciteit, warmte en actieve kool is Witteveen erop uit om alle producten te verkopen die de fabriek levert. ‘Dat is de enige manier waarop we de business case van deze fabriek rond kunnen krijgen, inclusief een bescheiden subsidie uit het duurzame energiefonds SDE+.’


Waterstof

Witteveen wil die aanpak in de toekomst verder uitbouwen. ‘In de derde productielijn gaan we ook ontzwavelen, en we zijn samen met het energie-onderzoekscentrum ECN bezig om dan ook de waterstof en kooldioxide uit het synthetische gas te verwijderen. Die waterstof kunnen we dan leveren aan de industrie of tankstations, en de CO2 kan verder worden verwerkt, bijvoorbeeld door opslag of nuttig gebruik.’

Vergassing is een van de manieren om met biomassa groene stroom te maken. Momenteel gebeurt dat alleen door houtsnippers mee te stoken in kolencentrales, of door alleen op hourtsnippers te stoken, zoals bij de Eneco Bio Golden Raand-centrale. Ten opzichte van het verbanden van het hout levert gassificatie behalve warmte ook nog eens een veel rijker pallet aan producten als waterstof, kooldioxide en methaan.

Momenteel heeft SCW-systems in Alkmaar een installatie in aanbouw die biomassa superkritisch gaat vergassen. In Hengelo staat een fabriek die houtsnippers direct omzet in bio-iolie (lees:  'Fabriek zet houtsnippers om in olie, stroom en warmte')

Bio Energy Netherlands is vorig jaar opgericht door Witteveen en Robert-Jan van Ogtrop, beiden rijk geworden met de verkoop van eerdere bedrijfsactiviteiten. Zij leggen zich nu toe op het bevorderen van duurzame energieprojecten. Ogtrop is daarnaast ook oprichter van het adviesbureau Circle Economy.
 

Openingsbeeld: impressie van de biomassavergasser van Bio Energy Netherlands in het Amsterdamse havengebied.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.