techniektalent

Met haar achtergrond als milieuwetenschapper heeft Sanne de Groot (TAUW) veel geleerd in de ingenieurswereld. ‘Maar mijn collega’s hebben ook van mij geleerd.’
 

Naam: Sanne de Groot
Leeftijd: 33
Opleiding: milieu- en natuurwetenschappen, Universiteit Utrecht 
Functie: senior adviseur duurzame leefomgeving, TAUW


Sanne de Groot werkte nog maar net voor advies- en ingenieursbureau TAUW toen een collega haar een civiel­technische tekening onder de neus schoof. Lees je maar in, was de boodschap. Schoorvoetend zocht ze even later de collega op. ‘Sorry’, zei ze. ‘Ik zie alleen een wirwar aan lijntjes. Kun je het me ook in jip-en-janneketaal uitleggen?’

De Groot merkte al op de middelbare school dat vooral de bètavakken haar trokken, maar toen het op een studiekeuze aankwam, wilde ze ook een brede diversiteit behouden. ‘De natuur was een belangrijke factor in mijn motivatie. Daarom koos ik voor milieuwetenschappen, met later een master duurzame ontwikkeling op het gebied van ecologie, water en biodiversiteit.’


Duurzaamheid toepassen

De liefde voor de natuur sloeg tijdens de studie om naar zorg om het voortbestaan ervan. ‘De natuurlijke systemen staan onder steeds grotere druk. Gelukkig kan ik me in mijn werk nu dagelijks met die problematiek bezighouden.’

Ik voel een enorme potentie om de positieve impact te vergroten

Als trainee draaide De Groot anderhalf jaar lang mee op verschillende afdelingen van Tauw en kon zich met meerdere projecten bemoeien. 

‘Duurzaamheid toepassen in projecten was pionierswerk. Ik heb in die tijd veel geleerd over het ingenieursvak en inmiddels kan ik zo’n technische tekening wel lezen. Tegelijkertijd denk ik dat de collega’s ook van mij hebben kunnen leren. Mijn specifieke kijk op met name duurzaamheidsaspecten, bracht een vernieuwende kijk op projecten.’


Vergroten bewustzijn

Het vergroten van de bewustwording op het gebied van duurzaamheid is nog altijd haar voornaamste taak. ‘Ik ben altijd bij verschillende projecten tegelijk betrokken, zowel inhoudelijk als procesmatig. Waar en hoe leggen we de lat op duurzaamheidsgebied hoger? Hoe kunnen we het borgen voor de toekomst?’

Het gaat daarbij om grote projecten die werkelijk een verschil kunnen maken: van een dijkversterking en een weguitbreiding tot de ontwikkeling van een volledig nieuwe woonwijk.


Klimaatdoelen te halen

Binnen TAUW wordt de duurzaamheidsgedachte inmiddels breed omarmd, zegt De Groot, maar dat betekent niet dat ze met de armen over elkaar kan gaan zitten.

‘De lat kan en moet echt nog hoger’, zegt ze. ‘Het is noodzakelijk dat we verdere stappen zetten om de klimaatdoelen te halen en ik voel een enorme potentie om de positieve impact te vergroten. Het kan, het moet en in de gehele sector is nog een wereld te winnen.’
 

Alle talenten leren kennen? Kijk in het dossier Techniektalenten 2023.


Foto: TAUW

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.