Vanaf eind januari worden in Den Haag de eerste huizen verwarmd door aardwarmte. Ruim 1500 huizen gaan gebruikmaken van deze warmte uit de aardkorst. De gebruikte warmtebron is van het ketelhuis van het consortium Haagse Aardwarmte.

Al in 2012 was het doel om vierduizend woningen in Den Haag Zuidwest met aardwarmte te verwarmen. De twee putten van ruim twee kilometer diep die uitkomen bij de geothermiecentrale het ketelhuis aan de Leyweg zijn er al sinds 2010. Maar door de economische crisis werden veel minder woningen op het warmtenet aangesloten. 

Sinds vier jaar heeft het consortium Haagse Aardwarmte het project opnieuw opgepakt voor een doorstart. Vanaf eind januari zal het consortium de eerste huizen voorzien van aardwarmte via het warmtenet van Eneco. 
 

Duurzame energiebron

Aardwarmte, ook wel bekend als geothermie, wordt al langer genoemd als een duurzame energiebron. Door middel van twee putten van ruim twee kilometer diep wordt warm water, in dit geval rond de tachtig graden Celsius, via de ene put uit de grond opgepompt en via de andere put weer afgekoeld de grond ingebracht. In de centrale wordt de warmte van het grondwater middels warmtewisselaars aan het warmtenet overgedragen.
 

Illustratie: Hans Erren / Wikimedia Commons.

 

Er zijn al enkele plekken in Nederland waar aardwarmte wordt gebruikt, bijvoorbeeld om kassen te verwarmen in het Westland (pdf-bestanden). Maar aansluiten van zoveel woningen is nieuw. ‘Het boren van de putten is erg duur’, zegt Jan Willem Rösingh, directeur van Haagse Aardwarmte. ‘Omdat er veel minder woningen op het warmtenet werden aangesloten, is het de initiatiefnemers in 2012 daarom niet gelukt het project rendabel te maken. Nu er meer huizen op het warmtenet zijn aangesloten en we de putten niet meer hoeven te boren, willen we met deze doorstart het project opnieuw van de grond trekken.’ In de komende vier jaar wil Eneco, eigenaar van het warmtenet, het aantal met aardwarmte te verwarmen huizen uitbreiden naar drieduizend à vierduizend. 
 

Verstopt

In de afgelopen vier jaar is Haagse Aardwarmte onder andere bezig geweest met het schoonspoelen van de putten en het vaststellen van de samenstelling van het grondwater. ‘De putten zaten verstopt’, zegt Rösingh. ‘Na het opschonen van de putten was het zaak om ze ook schoon te houden.’

Het water van diep onder de grond bevat veel kalk en is vier keer zouter dan zeewater. Dat betekent dat je veel aandacht moet besteden aan maatregelen tegen verstopping en corrosie. Om verstopping te voorkomen wordt het opgepompte water in verschillende stappen gefilterd voor het weer terug de grond in gaat. Daarnaast bestaan veel onderdelen van de installatie in tweevoud, zodat het systeem ook tijdens onderhoud kan doordraaien. 
 

Piekmomenten

Met de aansluiting van de aardwarmte op het warmtenet gaat het consortium de komende tijd testen hoe het systeem om moet gaan met de variërende vraag naar warm water. ‘We moeten kijken hoe we met de aardwarmte-installatie de piekmomenten van de dag het beste kunnen reguleren’, zegt Rösingh.

Zo wil het consortium onder andere in de zomer het overschot aan aardwarmte gebruiken om elektriciteit op te wekken.
 

Vijf- tot tienduizend huizen

Het consortium wil meerdere aardwarmtebronnen in de regio Den Haag opzetten. Daarbij is de uiteindelijke doelstelling dat iedere bron tussen de vijf- en tienduizend woningen verwarmt. Naar verwachting zullen de eerstvolgende projecten over vier à vijf jaar warmte leveren.

 

Beeld: Ketelhuis van Eneco met aanpassingen in uitvoering t.b.v. het geothermieproject. Beeld: Haagse Aardwarmte

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.