Op het gietwaterbassin bij Bemmel komt een drijvend zonnepark met 6150 panelen, genoeg om 600 huishoudens van stroom te voorzien. Het zonnepark Lingewaard wordt daarmee het grootste drijvende park van Nederland.

Read this article in English

Het gietwaterbassin, zo’n 2,5 ha groot, is bedoeld voor de watervoorziening van de tuinders in de omgeving. ‘Het is puur functioneel water, dat regelmatig doorstroomt’, zegt bestuurder Pieter Siekman van de Coöperatie Lingewaard Energie.

Een prima plek dus om zonnepanelen op te leggen. ‘Op water presteren die beter vanwege de koeling, en de panelen helpen op hun beurt de algengroei in de plas tegen te gaan.’ De panelen bedekken zo’n tweederde van het oppervlak van het water. ‘De waterstand fluctueert nogal, en we willen niet dat de panelen droog komen te liggen. Bovendien moet er soms worden gebaggerd en moeten we de panelen kunnen verleggen.’
 

Prototype van een drijvend paneel.


Het park heeft een piekvermogen van 1,845 MW en produceert in een jaar naar verwachting 1800 MWh. De panelen worden geplaatst en onderhouden door Tenten Solar. Het park is aangesloten op een middenspannings-onderstation van het  lokale elektriciteitsnet.


Drijvend duurder dan op land

De financiering komt van het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING Bank en inwoners van de gemeente Lingewaard. Die laatste groep droeg bij via crowdfunding. Het gaat in totaal om zo’n twee miljoen euro. Belangrijk voor de exploitatie is dat het park in aanmerking kwam voor de Duurzame Energiesubsidie SDE+.

Siekman: ‘Aanleg van een drijvend zonnepark kost substantieel meer dan op land. Het is een gemis dat de SDE+ subsidie daar geen onderscheid in maakt, zoals wel gebeurt met wind op land of op zee. Drijvende zonneparken hebben daardoor een veel kleinere kans om voor subsidie in aanmerking te komen, terwijl we in Nederland heel wat oppervlaktewater hebben dat er prima voor is te gebruiken.’

Verwacht wordt dat in maart de eerste panelen op het water worden gelegd, vanaf volgend jaar gaat het park stroom leveren.

Openingsfoto: impressie van het drijvende zonnepark.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.