Hoogleraar energiesystemen André Faaij levert scherpe kritiek op de wijze waarop Nederland de transitie naar een duurzame energievoorziening aanpakt. 'We laten een kans liggen om verschrikkelijk veel geld te verdienen.'

Faaij zegt dit in een interview in het nieuwste nummer van De Ingenieur. Hij is hoogleraar energiesystemen aan de Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk directeur van de Energy Academy Europe, de koepel waaronder allerhande activiteiten rond energie plaatsvinden: onderzoek, onderwijs en businessondersteuning. Partners zijn onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanze Hogeschool, Energy Valley, Gasterra, Gasunie en EBN

Enkele van de kritiekpunten van Faaij:

+ Het belastingvoordeel voor elektrische auto’s was weggegooid geld.
Marktstimulering is goed wanneer er perspectief is dat de Nederlandse industrie profiteert en wanneer die marktstimulering helpt het product goedkoper te maken. Bij de elektrische auto is van beide geen sprake. De steun aan windenergie op zee is daarentegen wel goed: de industrie profiteert, en er is de afspraak dat de kosten m,et 40 % omlaag gaan.

+ De uitbreiding van warmtenetten staat haaks op de nulenergiewoning.
De techniek en de financieringsconstructies zijn voorhanden om van bestaande woningbouw nul-energiewoningen te maken. Grootschalig investeren in warmtenetten voor woonwijken is dus weggegooid geld.

+ De zware industrie faalt op het gebied van vergaande energiebesparing.
Bijna een kwart van onze energiegebruik gaat naar de petrochemische industrie en aanverwanten. Nu worden aan bestaande installaties allerhande extra voorzieningen geplakt om een procentje energiebesparing te realiseren, voor steeds hogere kosten. Dat is een doodlopende weg. In plaats daarvan zou de chemie zich moeten voorberreiden op grootschalige vervanging van installaties door nieuwe processen, die al gauw 20 tot 30 procent energie besparen.

+ Bij de overheid ontbreekt regie.
De markt kan de energietransitie nooit volbrengen zonder regie, want markten sturen per definitie op de korte termijn. En dat botst fundamenteel met het intrinsieke karakter van de energievoorziening: langdurige trajecten voor ontwikkeling van nieuwe technologie en heel grote investeringen met kapitaal dat zeer lange afschrijvingstermijnen kent.

Er valt € 400.000.000.000 te verdienen

De boodschap van Faaij aan degenen die niet geloven in de noodzaak van een energietransitie vanwege klimaatverandering:
'Ons continent is extreem afhankelijk van de import van olie en gas; dat levert op de Europese handelsbalans elk jaar een last van vierhonderd miljard euro op. Als het lukt een deel van dat geld binnen onze grenzen te houden door het ontwikkelen van een duurzame energiesector, dan levert dat voor de economie en de werkgelegenheid aanzienlijk meer op dan de stimuleringspakketten die de Europese Commissie nu moeizaam bij elkaar weet te schrapen.'

Lees verder het interview op eLinea

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.