Als de populariteit van cryptomunt Bitcoin aanhoudt, zal hij voor het eind van het jaar meer energie verbruiken dan Zwitserland. Vandaag verscheen voor het eerst een uiteenzetting van de energiekosten van de munt in een wetenschappelijk tijdschrift.

De analyse over het energiegebruik in tijdschrift Joule komt van Alex de Vries, een Nederlandse econoom en consultant die al jaren probeert uit te vogelen hoeveel energie de bitcoin kost. Hij heeft een rekenmethode bedacht (lees: 'Bitcoin blijkt een energieslurper') waarmee hij een goede schatting kan maken van het energieverbruik. Die methode is nu bekeken en goed bevonden door collega's uit de academische wereld.

Dat liegt er niet om; dit jaar zal het waarschijnlijk nog de 7,67 GW bereiken, en als die hele bitcoinindustrie dag en nacht draait komt dat neer op een verbruik van 67,1 TWh per jaar. Dat is meer dan een land ter grootte van Zwitserland en bijna evenveel als Tsjechië.

De prognoses zijn nog extremer. De afgelopen zes maanden verdubbelde het verbruik van Bitcoin wereldwijd. En hoewel de groei in energieverbruik afnam, groeit hij nog steeds 20 % per maand. Theoretisch zorgt dat er voor dat bitcoin binnen een paar jaar meer verbruikt dan de hele wereld op dit moment.

 

Steeds meer energie

Hoewel dat scenario onwaarschijnlijk is, kunnen er wel vraagtekens gezet worden bij de ongekende groei van de munt. Het energieverbruik komt door het 'minen', het delven van de bitcoins, dat een heleboel energie-intensieve berekeningen vereist. Dat proces wordt complexer naarmate er meer bitcoins op de markt zijn, met als gevolg dat het winnen van één munt steeds meer energie kost. De hoge prijs van de munt maakt het financieel aantrekkelijk voor een heleboel mensen om zich op de munt te storten.

De Vries publiceerde zijn rekenmethode als commentaar in het tijdschrift Joule, een blad over energie van de uitgever van het toonaangevende biomedische tijdschrift Cell. Het is voor het eerst dat een studie naar Bitcoin in een dergelijke publicatie verschijnt, en De Vries' theorie krijgt hierdoor meer legitimiteit.

 

Pessimistisch

Toch krijgt hij sinds hij de Bitcoin Energy Consumption Index bijhoudt ook kritiek. Hij zou te pessimistisch zijn in zijn aannames over energieverbruik. De Vries noemt in het artikel zelf ook een mogelijke ondergrens voor het huidige energieverbruik: 2,55 GW. Dat getal vind je door het aantal berekeningen per seconde te vermenigvuldigen met het geadverteerde energieverbruik van de efficiëntste bitcoin-computer. Dat lijkt echter een optimistische schatting, aangezien niet elke miner even efficiënte apparaten zal gebruiken.

Dat bitcoin zoveel energie verbruikt, hoeft geen probleem te zijn. Datacenters draaien steeds vaker op groene energie en zijn in theorie dus duurzaam. Het probleem is dat bitcoin voor extra energieverbruik zorgt. Of het daarmee de groei in duurzame energie van de afgelopen decennia praktisch teniet doet, zoals het blog Grist stelt? De prognoses laten in ieder geval zien dat er iets moet gebeuren. Óf de bitcoin-hype moet doodgaan, of overheden moeten ingrijpen om te zorgen dat we straks nog energie over hebben voor andere dingen dan het minen van bitcoins.

Beeld: Djordje Komljenovic

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.