Een zelfrijdende auto van Google heeft voor het eerst een ongeluk veroorzaakt. Bij een uitwijkmanoeuvre werd een achterop komende bus geraakt. Er is alleen blikschade.

Uit een vandaag bekend geworden rapport blijkt dat medio februari een zelfrijdende Google-auto een ongeluk veroorzaakte. Het gebeurde in de stad Mountain View, de thuisplaats van het techbedrijf aan de San Francisco-baai.

Zandzakken

Om bij een kruising rechtsaf te slaan koos de Google-auto ruim van tevoren het rechtse gedeelte van de weg. Die was verderop echter geblokkeerd door zandzakken die rond een afvoerput lagen. De Google-auto stopte daarvoor uit zichzelf en wachtte het rijdende verkeer op het midden van de weg af. Nadat enkele auto’s waren gepasseerd en de Google-auto inschatte dat er ruimte was, draaide deze naar het midden van de weg om de zandzakken te passeren. Op dat moment kwam er echter een bus aan, die achterop de Google-auto knalde. De bestuurder die altijd in de Google-auto aanwezig is om bij noodsituaties in te grijpen, trad niet op, omdat hij verwachtte dat de bus gelegenheid zou bieden in te voegen. De bus deed dat echter niet, met een botsing tot gevolg. Niemand raakte gewond, er was alleen blikschade.

Het rapport van het ongeluk is op 23 februari opgemaakt door Chris Urmson, de directeur van het zelfrijdende-autoproject. Toen het Department of Motor Vehicles van de staat Californië de Google-auto's een rijvergunning gaf, stelde het ook dat Google elk incident moest melden.

Incidenten

Eerder verscheen een rapportage over 2015. Daarbij was er ook sprake van incidenten met de Google-auto, maar geen daarvan had een botsing to gevolg. Voor zover er wél sprake was van een botsing waren andere weggebruikers verantwoordelijk. Nu heeft de Google-auto dus duidelijk wel voor het eerste een ongeluk veroorzaakt, door in te voegen op het moment dat dat eigenlijk niet kon.

In hoeverre het ongeluk consequenties gaat hebben voor de experimenten van de Google-zelfrijdende auto is nog onduidelijk. Niemand heeft ooit beweerd dat een zelfrijdende auto geen ongelukken zal veroorzaken, wel dat dat er minder zullen zijn dan bij een door de mens bestuurde auto. Over dat laatste zijn op dit ogenblik geen uitspraken te doen: alleen statistiek van de grote getallen kan daarover uitsluitsel bieden. Voor Google zal het ongeluk zeker aanleiding zijn de software opnieuw te evalueren, zoals dat ook bij andere incidenten gebeurt.

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.