Verkiezingen

'Wij zijn bondgenoot van bedrijven die groen en sociaal willen innoveren', aldus Geert Gabriëls van de lijst GroenLinks-PvdA.

 

De Ingenieur sprak met bèta's van verschillende politieke partijen die in de Tweede Kamer hopen te komen. Bekijk voor het hele overzicht het Dossier 'Verkiezingen 2023'.

 

‘Ons doel is een duurzame, gezonde, eerlijke en toekomstgerichte samenleving. We zijn dus bondgenoot van bedrijven die groen en sociaal willen innoveren. Wij pleiten voor een nationale technologiestrategie, waarbij de overheid mee-investeert in duurzame innovaties zoals batterijtechnologie. Aansluiten bij het innovatiebeleid van de Europese unie zien we als noodzaak om sterker te staan in het internationale speelveld.’

 

Klimaatticket

‘Een goed, betaalbaar en fijnmazig openbaar vervoersnet is een basisvoorziening. We vinden dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn. We zijn voor een klimaatticket, naar voorbeeld van Duitsland, waarmee mensen voor 49 euro per maand gebruik kunnen maken van alle vormen van openbaar vervoer. Een beter netwerk en goede internationale verbindingen tussen grensregio's lokken mensen het openbaar vervoer in. Ook moet er meer in ov-beroepen worden geïnvesteerd.’

 

Woningbouw terug naar de overheid

‘Om de wooncrisis tegen te gaan, willen we een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met doorzettingsmacht. De woningbouw is te lang overgelaten aan de markt. De overheid moet het heft weer in eigen hand nemen door actief grond te verwerven en speculatie tegengaan door belasting te heffen op leegstaande panden en braakliggende gronden. Daarnaast willen we bestaande bouw beter benutten door het optoppen of splitsen van woningen. De kostendelersnorm, waarbij mensen worden gestraft omdat ze bij elkaar wonen, vinden we oneerlijk in deze tijd van wooncrisis.’

We willen energiecoöperaties helpen, omdat we het belangrijk vinden dat mensen zelf vanuit hun lokale situatie zeggenschap, kennis en eigenaarschap hebben over de lokale energieproductie. Dat is een doelstelling waar kernenergie niet goed bij past.’ 

 

Geert Gabriëls
Studie: aardwetenschappen, Universiteit Utrecht
Partij: GroenLinks - PvdA
Plaats op de lijst: 15

 

Foto: GroenLinks/PvdA

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.