Verkiezingen

NSC wil strakke wetgeving rond algoritmen. ‘Uit het toeslagenschandaal bleek hoe fout het kan gaan als de overheid zijn besluitvorming uit handen geeft aan algoritmen en daar niet transparant over is.'

 

De Ingenieur sprak met bèta's van verschillende politieke partijen die in de Tweede Kamer hopen te komen. Bekijk voor het hele overzicht het Dossier 'Verkiezingen 2023'.

 

‘De digitale leefomgeving is één van onze speerpunten, met een volledig hoofdstuk in ons verkiezingsprogramma. Digitale diensten moeten voor iedereen veilig en met behoud van privacy toegankelijk zijn. Daarvoor is een grondige herordening van de datahuishouding, de archivering en het algoritmeregister van de overheid nodig. De verantwoordelijkheid voor cyber security is momenteel te gefragmenteerd. Hier moet vanuit een centrale autoriteit scherper regie op worden gevoerd.

 

Privacy geborgd

‘NSC pleit voor meer zorgvuldigheid in de omgang met data van Nederlandse burgers. We vinden het belangrijk dat de privacy van chatverkeer blijft geborgd. Dat lijkt nu door een Europese verordening over berichtenscreening op de tocht te staan. We gaan ons inzetten om in Europees verband onze afhankelijkheid van Amerikaanse big tech af te bouwen, betreffende digitale infrastructuur, softwarediensten en internetplatforms.’

‘Uit het toeslagenschandaal bleek hoe fout het kan gaan als de overheid zijn besluitvorming uit handen geeft aan algoritmen en daar niet transparant over is. Daarom willen wij een strakke wetgeving rondom het gebruik van algoritmen en AI en een beter gebruik van het algoritmeregister.’

 

AI in dienst van de mens

‘Bij opkomende technologieën zoals AI moet dienstbaarheid van de technologie aan de mens het uitgangspunt zijn, niet andersom. Generatieve AI kan mooie dingen, maar nog even en niemand weet meer of de persoon met wie hij (video)belt echt is of nep. Dat is beangstigend. Door de digitale rechten van burgers te versterken en te vereenvoudigen, kan worden opgetreden tegen misbruik van iemands persoonlijke eigenschappen. Ook willen we aanbieders van AI-diensten verplichten met zichtbare en onzichtbare watermerken te werken.’

‘Er is een herziening van het stikstofbeleid nodig, waarbij wordt gekeken hoe de uitstoot van stikstof omlaag kan in plaats van de depositie. Alle sectoren moeten hieraan bijdragen. Hierbij moeten we maatwerk leveren en oog hebben voor de sociaaleconomische gevolgen van de maatregelen, om ontwrichtende effecten te reduceren. ‘

 

Jesse Six Dijkstra
Studie: artificial intelligence, Universiteit Utrecht
Partij: NSC
Plaats op de lijst: 9

 

Foto: NSC

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.