Energie-intensieve bedrijven in de Schelde-delta hebben een roadmap gepubliceerd die hun uitstoot van CO2 met 90 % vermindert. Daarvoor is een investering van zo’n 700 miljoen euro nodig.

Read this article in English

Het industriegebied in de Schelde-delta is met een CO2-uitstoot van ruim 20 Mton een grote speler. De Scheldebedrijven leveren een tiende van wat Nederland in totaal in een jaar uitstoot.

Het gaat om bedrijven die vooral zijn te vinden bij Moerdijk en langs het kanaal van Gent en Terneuzen, dus ook in België. Tot het Schelde-cluster behoren onder andere de chemiebedrijven Dow, ICL en Sabic, kunstmestproducent Yara, voedingsmiddelenproducent Cargill en de staalfabriek van Arcelor Mittal, dus bedrijven zowel in Nedrland als in België.

De roadmap, opgesteld door duurzaamheidsadviesbureau CE Delft, schetst hoe deze bedrijven hun uitstoot kunnen verminderen, en geeft daarbij ook aan wat voor investeringen in installaties en infrastructuur nodig is om zo ver te komen.


Hoe denken de bedrijven hun CO2-uitstoot terug te dringen?

In volgorde van effect:

Inzet van groene waterstof

Groene waterstof vervangt de waterstof geproduceerd met aardgas en dient tegelijk als alternatieve bron voor het produceren van hitte.

Opslag van CO2

Hierbij gaat het om de CO2 die vrijkomt bij de productie van staal en met aardgas gemaakte waterstof.

Nuttig gebruik CO2

Bijvoorbeeld als grondstof voor chemicaliën en het maken van beton

Innovatieve technologie en hergebruik grondstoffen

Bijvoorbeeld de inzet van industriële warmtepompen voor energiebesparing. Bij hergebruik gaat het vooral om kunststoffen.

Elektrificatie

Verhitten met stroom in plaats van met aardgas brengt de voetafdruk omlaag.

Geothermie

Waarschijnlijk is er een winbare bron van aardwarmte in Bergen op Zoom.


Investeren in infrastructuur en installaties

De bedrijven willen zich inzetten voor verandering van hun industriële processen, zodat de uitstoot van CO2 al rond 2040 met 90 % is verminderd. Daarvoor zijn wel flinke investeringen nodig in nieuwe installaties en infrastructuur. De roadmap noemt enkele voorbeelden:

Aanbod voldoende groene stroom

Groene waterstof en elektrificatie heeft voor het tegengaan van CO2-uitstoot alleen zin als die gebruik maakt van groene stroom. Nu leveren kerncentrales van Doel en Borssele niet-fossiele stroom, maar om duurzaam te worden zal het Schelde-cluster een directe aansluiting op stroom van wind op zee moeten krijgen.

Groene waterstoffabriek

Bestaande elektrolyse-installaties hebben een capaciteit van 300-720 ton H2, dat moet minstens vertienvoudigen om aan de vraag van de Scheldebedrijven te voldoen.

Waterstofinfrastructuur

Om de bedrijven van waterstof te voorzien is uitbreiding van de bestaande infrastructuur nodig. Waterstofleidingen nemen de huidige rol van aardgasleidingen over.  

Aanvoer en verwerking kunststofafval

Voor hergebruik van plastic moet er infrastructuur zijn die zorgt voor aanvoer, en een installatie voor de basisverwerking. De roadmap noemt een pyrolysefabriek: daarbij wordt kunststof zuurstofarm verbrand, waarbij het kunststof wordt ontleed en daarna geschikt is voor verder hergebruik.

CO2-netwerk

Voor het opslaan van de CO2 is er een pijpleidingennet nodig dat het broeikasgas naar de lege gasvelden op de Noordzee transporteert. Het Scheldecluster wil daarbij aansluiten op het leidingnetwerk dat de haven van Rotterdam wil gaan opzetten.


Overheid moet voor de netwerken zorgen

De meeste installaties en infrastructuur zouden rond 2030 beschikbaar moeten zijn om op tijd voldoende CO2-reductie te realiseren. Daarvoor is een investering van zo’n 700 miljoen euro nodig. Een deel daarvan willen de bedrijven zelf voor hun rekening nemen, maar de aanleg van de infrastructuur voor groene stroom, waterstof en CO2, samen zo'n 200 miljoen euro, zien ze als een taak van de overheid.

De roadmap van de Scheldebedrijven is niet het enige duurzaamheidsplan vanuit de zware industrie. Vorige maand kwam de chemische industrie met een soortgelijke publicatie (lees 'Duurzame chemie is haalbaar').
 

Hieronder de video waarmee de roadmap va nhet Scheldecluster is gepresenteerd.

Openingsfoto: het chemiecomplex bij Terneuzen. Foto Siebe Swart Luchtfotografie/Hollandse Hoogte.
 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.