De energie-intensieve industrie gaat zich inzetten om de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen. Dat moet met opslag van CO2, zuiniger processen en het gebruik van biomassa.

‘We gaan voor die 80 tot 95 % CO2-reductie, en het is uniek dat de energie-intensieve industrie dat zegt’, aldus een opgetogen Hans Grünfeld, algemeen directeur van de branche-organisatie VEMW. Vanmiddag publiceerde de organisatie zijn position paper ‘Samen op weg naar minder’ waarin wordt uitgewerkt hoe de industrie dat doel wil bereiken. ‘Het betekent dat we zaken totaal anders zullen moeten aanpakken dan tot nu gebruikelijk, en dat is niet eenvoudig.’


Kwart van het totaal

Dat de energie-industrie wil meedoen is cruciaal, want van het totale Nederlandse energiegebruik nemen ze 45% voor hun rekening, daarvan is weer de helft voor hoge temperatuurverwarming, vooral met aardgas. Op de totale CO2-uitstoot van 159 Mton/jaar levert de industrie 63 Mton/jaar. Wie iets met energie en CO2-uitstoot wil kan dus niet om de industrie heen.


Business as usual

Trendbreuk is nodig, optimalisatie voldoet niet.

De gebruikelijke aanpak bestaat uit optimalisatie van bestaande processen. Daarmee is de afgelopen twintig jaar een energiebesparing van 20 % bereikt. Daarmee doorgaan levert de komende tien jaar grofweg nog een extra 10% aan energiebesparing op, de CO2-besparing blijft dan steken op zo’n 2 Mton ‘Er is dus meer nodig dan de aanpak die tot nu toe is gevolgd, namelijk een trensbreuk, aldus het position paper.


Trendbreuk

Om toch aan de 80%-reductie te kunnen voldoen voorziet de branche-organisatie de volgende verdeling:

  • de helft door afvangen, verwerken en opslag van CO2
  • een kwart door de inzet van biomassa
  • een kwart door verandering van de industriële processen


Biobased

Het transitiepakket.

De helft komt met CO2-opslag dus van techniek die vooral buiten de procesindustrie zelf ligt, ook al zal het afvangen van CO2 de nodige aanpassingen vereisen. Dat geldt ook voor het gebruik van biomassa als ahernieuwbare energiebron. Wel diep inrgijpend is het gebruik van biobased grondstoffen en de andere inrichting van processen. Grünfeld: ‘Concrete recepten hoe we de processen anders kunnen doen hebben we nog niet, en dat geldt ook voor het vervangen van fossiele grondstoffen door biobased. De alternatieven moeten we merendeels nog vinden. Maar we hebben duidelijk de intentie om dat voor elkaar te krijgen.’


Cross-sectoraal

Ideeën zijn er al wel. ‘Sommige processen bestaan uit een heleboel stappen van opwarmen, weer afkoelen, weer opwarmen, enzovoorts. Dat vreet energie, dus als we een aantal van die processtappen er tussenuit kunne halen winnen we veel.’ Maar ook voor dat opnieuw ontwerpen van processen is nog veel onderzoek nodig, en dat geldt evenzeer voor het gebruik van biobased grondstoffen.

‘Ons position paper is ook appel voor een onderzoekagenda. Belangrijk daarbij is dat we dat niet sectorgewijs doen, maar juist cross-sectoraal. Dus niet voeding gescheiden van chemie, maar samen het grensvlak van beide verkennen. Want de voedingssector kan ons de nieuwe grondstoffen gaan leveren, dat kan alleen goed gaan als we daar gezamenlijk mee aan de slag gaan.’


Regierol overheid

Daarnaast wijst Grünfeld op het belang van de opbouw van een infrastructuur voor het opslaan van CO2 en de aanvoer van de biomassa. Grünfeld: ‘Je mag niet van de industrie verwachten dat die dat alleen doet, we hebben de overheid daar uitdrukkelijk bij nodig.’

Om die samenwerking tussen de sectoren van de grond te krijgen, een nieuwe kennisagenda te formuleren en nieuwe productieprocessen met testopstellingen en pilots rijp te maken voor industriële toepassing doet de branche-organisatie een dringend beroep op de overheid. ‘Voor alle duidelijk, we houden niet onze hand op, we kennen onze eigen verplichting en zien onszelf in de transitie als partner, maar we hebben de overheid wel nodig.’ Vandaar ook de gekozen titel ‘Samen op weg naar minder’ van het position paper .

Openingsfoto: Rotterdam Pernis. Foto Danny Cornelissen

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.