KIVI 175

Wie een ingenieursopleiding heeft afgerond, kan ervoor kiezen zich te laten registreren als Chartered of Incorporated Engineer. Een uitstekende manier om je kwaliteiten als professioneel ingenieur te kunnen bewijzen, stelt Eelco Schrik, voorzitter van de KIVI-afdeling Chartered Engineering.

Daar staat ze of hij dan: net klaar met de ingenieursopleiding, met vers in de hand een prachtig diploma van een hoge­school of technische universiteit als garantie voor een succesvolle entree op de arbeidsmarkt. Ingenieurswereld: Here I come!

Maar spoelen we de tijd een paar jaar door en zoomen we in op dezelfde ingenieur, dan is de situatie wellicht heel anders. Hij of zij heeft inmiddels een hoop praktijkkennis opgedaan bij die eerste werk­gever waar hij – net afgestudeerd – zo enthousiast aan de slag was gegaan. Hij heeft deelgenomen aan projecten, misschien zelfs wel projecten geleid, cursussen en trainingen gevolgd, en congressen bijgewoond. 

Meldt deze ingenieur zich opnieuw op de arbeidsmarkt, dan kan hij echter nog steeds geen ander officieel document overleggen dan dat diploma van weleer, dat alleen maar iets zegt over de kwalificaties die hij had als afstudeerder. De ervaringen die hij al werkend heeft opgedaan, kan hij natuurlijk wel vermelden in een cv of een LinkedIn-­profiel, maar aangezien iedereen die zelf schrijft hebben die geen enkele officiële status.
 

KIVI 175 jaar
In 2022 viert het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) zijn 175ste verjaardag. De Ingenieur belicht daarom iedere maand het belang van de vereniging, nu en in de toekomst. 

 

Internationale titel

Precies in die leemte voorziet het programma Chartered Engineering dat KIVI na een reeks pilots in 2018  heeft gelanceerd. Chartered en Incorporated engineer zijn internationaal erkende titels die in Nederland alleen door KIVI worden verstrekt: directeur Miguel Delcour is de Registrar.

‘Verander je van baan, dan blijft een stuk van je professionele prestaties en ontwikkeling vaak achter op de HR-adeling van de werkgever’, zegt Eelco Schrik, voorzitter van de KIVI-afdeling Chartered Engineering (CE). ‘Dankzij het CE-programma is dit van jou en kun je het toch meenemen.’

Het programma draait grotendeels om het portfolio aan kennis en ervaring dat ingenieurs opbouwen. Chartered Engineer (voor academisch opgeleide ingenieurs) en Incorporated Engineer (voor hbo-ingenieurs) is ‘een kwaliteitsmerk voor topingenieurs’, zegt Schrik. 

Het proces om die registratie te krijgen is geen formaliteit. Kandidaten moet zich op vijf domeinen kunnen onderscheiden, legt Schrik uit. Dat betreft natuurlijk hun technische kennis en kunde als ingenieur, maar ook op persoonlijk vlak wordt van de kandidaat heel wat verwacht: leiderschap, communicatie en professionele betrokkenheid. In hun portfolio zullen de kandidaten daar dus rekenschap van moeten geven. 


 


Portfolio opbouwen

Voor een kandidaat een portfolio gaat opbouwen, checkt KIVI eerst diploma’s en werkervaring. Er zijn uitzonderingen, maar in de regel zijn kandidaten minimaal vijf jaar aan het werk als ze het traject ingaan, zegt Schrik. 

Het zorgvuldig samenstellen van het portfolio is vervolgens het meest tijdrovende onderdeel van de hele procedure. Van elk van de vijf geëiste competenties moet je schriftelijk onderbouwde bewijzen aanleveren. ‘Als je dat in de avonduren doet, dan ben je er zo een maand of drie mee bezig’, zegt Schrik.

Helemaal alleen hoeft een kandidaat dat overigens niet te doen; KIVI-mentoren staan klaar om waar nodig te helpen en er is een speciale, gebruiksvriendelijke site voor ingericht.  

Het portfolio wordt vervolgens gelezen en beoordeeld door een van de huidige Chartered Engineers, die tevens een vakgenoot van de kandidaat is.


KIVI-afdeling

Wordt het portfolio in orde bevonden, dan volgt er een assessment-interview waarin de kandidaat in gesprek gaat met twee Chartered Engineers en een procesbegeleider. Gaat het gesprek goed, dan gaan de papieren naar Registrar Delcour, mag de kandidaat voortaan CEng of IEng achter zijn naam zetten. Ook worden ze dan automatisch lid van de speciale KIVI-afdeling Chartered Engineering. 

Anders dan de titel waarmee een ingenieur zijn loopbaan begint, wordt deze nieuwe titel echter elke twee jaar herbevestigd. ‘Het proces van herregistratie is lang niet zo ingewikkeld als de eerste erkenning’ zegt Schrik. ‘Je moet elke twee jaar laten zien hoe je je op de vijf competenties heb doorontwikkeld.

Volg je een cursus of ga je naar een groot congres, dan levert dat punten op. Die zijn belangrijk voor je herregistratie. Maar ook het meedraaien met het review- of mentorproces van nieuwe chartered engineers helpt.’


Onderscheidend

Het kost je dus wel enige moeite, maar dat is het waard, stelt Schrik. ‘Je toont ermee je passie en trots voor het vak en je onderscheidt je zo van andere professionals. Maar tegelijkertijd verzeker je je er zo van dat je je blijft ontwikkelen. Verander je van baan, dan verhuist je professionele dossier me je mee en  de kwaliteit daarvan is ook nog eens onafhankelijk aangetoond. Daarnaast is de registratie internationaal erkend en voldoet (dus) aan internationale standaarden voor topingenieurs.’

In Nederland gaan steeds meer mensen het traject in. Toch zijn het er nog niet zoveel als in bijvoorbeeld Engeland, waar zeker een kwart van de ingenieurs zich laat registreren. ‘We hebben nog een slag te slaan’, zegt Schrik. 

2022 wordt dan ook het jaar waarin de organisatie gaat groeien. Niet alleen werknemers zelf, maar ook werk­gevers zullen worden benaderd met alle voordelen van het chartered engineerschap.

Het feit dat een ingenieur zijn titel heeft verrijkt, straalt immers ook op de werk­gever af, zegt Schrik. ‘Die kan ermee aantonen met top­ingenieurs te werken. In het buitenland is dat nu al soms doorslaggevend voor het doorgaan van een project.’


Kijk voor meer informatie op kivi.nl/afdelingen/chartered-engineering
 

Foto: Robert Lagendijk

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.