Vernufteling 2024

De Embodied Carbon Tool van Arcadis berekent de CO2-uitstoot en milieuschade van het neerzetten van een gebouw. Dat maakt duurzaam bouwen eenvoudiger. 
 

Bureau: Arcadis
Project: Embodied Carbon Tool
Dit is een van inzendingen voor De Vernufteling 2024. Van 14 tot en met 24 mei 2024 kunt u stemmen op uw favoriet. Een overzicht van alle inzendingen vindt u hier.


Het materiaalgebruik in de bouwsector is verantwoordelijk voor 11 procent van de wereld­wijde CO2-uitstoot. Om dit te verbeteren en ook andere milieuschade te voor­komen, moeten architecten en constructeurs duurzame materiaalkeuzen maken en constructies bedenken waarvoor minder materiaal nodig is. 

Maar hoe weten zij welk ontwerp het beste is? Als hulpmiddel om dit te bepalen, ontwikkelde ingenieursbureau Arcadis de Embodied Carbon Tool. Deze berekent de materiaalgebonden uitstoot van een gepland gebouw op basis van een aangeleverd ontwerp en een milieudatabase naar keuze. In Nederland is dat meestal de nationale milieu­database (NMD).


Milieudatabase

Een milieudatabase bevat gegevens over de impact van verschillende bouwmaterialen op milieu en klimaat. ‘Het gaat bij de NMD niet alleen om de hoeveelheid CO2 die bij de productie ervan is uitgestoten’, zegt constructeur Toine Fokkens van Arcadis, ‘maar om in totaal dertien milieu-indicatoren, waaronder watergebruik, vermesting en het gebruik van toxische stoffen.’

Door deze informatie te combineren met het ontwerp van het gebouw, kan de totale milieu-impact van een gebouw worden berekend.


Duurzame materialen

De Embodied Carbon Tool is te koppelen aan andere software die constructeurs veel gebruiken. Hierdoor kan de tool meteen het effect van aanpassingen in een ontwerp laten zien. Zo kan een constructeur snel en efficiënt naar de beste oplossing zoeken. Uiteindelijk bevordert de tool het terugdringen van CO2-uitstoot en grondstoffengebruik en de inzet van duurzame materialen.

De tool heeft zijn waarde onder meer bewezen bij het ontwerpen van het Cubehouse, het in 2025 te openen hoofdkantoor van Arcadis aan de Amsterdamse Zuidas. Hierbij is ruim 75 procent aan gerecycled of biobased materiaal gebruikt.


Beeld: Vero/G&S&

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.