Kies de kamer

Bèta’s willen in meerderheid een kilometerheffing in plaats van extra asfalt,geen versnelde sluiting van kolencentrales en een miljard extra voor onderzoek. Dat blijkt uit de enquête onder 1467 béta's die lid zijn van het KIVI, KNCV of VNCI.

De bèta’s kregen dezelfde stellingen voorgelegd als de politieke partijen voor de Technische Stemwijzer. Daarin is te zien wat partijen vinden op onderwerpen zoals energie, onderzoek, mobiliteit en de informatiemaatschappij.


Voorkeur voor D66

Bij het invullen van alle meerderheidsuitslagen van de bèta’s in de Technische Stemwijzer komt D66 als voorkeurspartij uit de bus, gevolgd door de PvdA. Het laagst scoren CDA en VVD. Procentueel zijn de verschillen klein. Dat is logisch, omdat partijen op dertien stellingen hetzelfde standpunt hebben.
 

De stemwijzer-uitslag van de bèta-meerderheidsstandpunten.

Het verschil in voorkeur wordt vooral veroorzaakt omdat de bèta's

► in meerderheid tegen het bijstoken van biomassa zijn (D66 en PvdA tegen, VVD en CDA voor)

► een miljard extra voor onderzoek willen (D66 voor, VVD, PvdA en CDA tegen)

► voor de kilometerheffing zijn (D66 en PvdA voor, VVD en CDA tegen)

► tegen het aanleggen van extra asfalt (PvdA en D66 tegen, VVD en CDA voor)

► voor het uitbannen van broeikasgasemissies van auto’s vanaf 2025 (PPvdA en D66 voor, VVD en CDA tegen).


Andere mening

In de reactie van de partijen overheerst de consensus (lees: De Ingenieur presenteert de technische stemwijzer) of tekent zich een duidelijke politieke meerderheid af. Over een aantal onderwerpen denken de bèta’s duidelijk anders dan de meeste politieke partijen:

► De bèta’s zijn in meerderheid tegen het sluiten van kolencentrales de komende vier jaar (48 % tegen, 38 % voor). Alleen de VVD en het CDA zijn tegen versnelde sluiting.

► De bèta’s vinden in meerderheid dat de subsidie voor windenergie binnen vier jaar moet verdwijnen (48 % eens, 40% oneens), bij de partijen vindt alleen de VVD dat.

► Van de bèta’s wil 54 % onderzoek naar de winning van schaliegas, 39 % wil dat niet. Bij de partijen willen alleen VVD en CDA de mogelijkheden van schaliegas verkennen.

► Onderzoek naar inherent veilige kerncentrales wil 63 % van de bèta’s, 28 % niet. Bij de partijen willen VVD, CDA, D66 en SGP kijken naar die kerncentrales.

► De bèta’s willen een miljard euro extra voor onderzoek (72 % eens, 11 % oneens), bij de partijen zijn SP, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren daar voor.

► De bèta’s willen programmeren als verplicht vak in het basis- en middelbaar onderwijs (58 % eens, 27 % oneens). De partijen SP, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen dat ook.


Mobiliteit

De partijen zijn in de Technische Stemwijzer het meest verdeeld over mobiliteit. Wat is op dit onderwerp de keuze van de bèta’s?

► 52 % van de bèta’s is voor een kilometerheffing, 38 % is er tegen. Van de partijen zijn PvdA, SP, D66, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren voor de kilometerheffing.

► 36 % van de bèta’s is tegen extra rijbanen om files te bestrijden, 26 % is voor. Van de partijen zijn PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en Partij voor de Dieren tegen extra rijbanen.


Minder uitgesproken

Er zijn ook onderwerpen waar de bèta’s minder uitgesproken zijn dan de partijen:

► Het bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales moet weliswaar volgens 48 % van de bèta’s stoppen, maar een forse minderheid van 40 % wil er mee doorgaan. Van de partijen willen PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP en Partij voor de Dieren ermee stoppen.

► Van de bèta’s wil 48 % het topsectorenbeleid meer toesnijden op maatschappelijke thema’s, 21 % wil dat niet. Alle partijen, behalve de Partij voor de Dieren, willen dat ook.

► Van de bèta’s vindt 47 % dat er vanaf 2025 alleen auto’s mogen rijden zonder broeikasgasemissies, 39 % is het daar niet mee eens. PvdA, SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat emissieverbod.

► De bèta’s vinden in meerderheid dat Schiphol geen zevende landingsbaan moet krijgen (42 %), maar een duidelijke minderheid wil dat wel (37 %). Alle partijen, behalve de VDD, willen geen zevende landingsbaan.

► De bèta’s zijn in krappe meerderheid (43 %) voor ruimere bevoegdheden van de veiligheidsdiensten om digitaal in te breken, 40 % wil dat niet. Bij de partijen zijn VVD, PvdA, CDA en SGP voor die ruimere bevoegdheden.

Download de volledige uitslag van de enquête onder de leden van KIVI, KNCV en VNCI.

Afgelopen dinsdag vond een debat plaats tussen verschillende bèta-kamerleden. Op sommige punten konden ze het met elkaar vinden, op andere vlogen ze elkaar in de haren. Zo vond iedereen dat het bijstoken van biomassa een slecht idee was, maar liepen de meningen uiteen over de toekomst van de landbouw in Nederland.

Lees hier het verslag van de debatavond

 

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.