Het beste van 2022

Het vrachtverkeer moet duurzamer. Vloeibaar aardgas of bio-lng wordt gemaakt uit organisch afval en in vergelijking met diesel is de CO2-uitstoot laag.

Het beste van 2022
Aan het einde van het jaar blikt De Ingenieur traditiegetrouw vast vooruit op het volgende jaar. Welke technologieën breken door? Welke technische oplossingen gaan het verschil maken voor onze samenleving? Wij hebben er elf voor u uitgelicht in het speciale dossier Het beste van 2022.

Sinds dit najaar staat er in Nederland een eerste bio-lng-installatie. De eerste tonnen bio-lng zijn inmiddels geproduceerd, maar vanaf begin 2022 gaat de fabriek in het Amsterdamse havengebied op volle kracht draaien. Een mijlpaal op weg naar de verduurzaming van het ­wegtransport, stellen initiatiefnemers Shell, Renewi en Nordsol.

De nieuwe installatie staat op het terrein van afvalverwerker Renewi. Dat bedrijf zamelt in heel Nederland organisch afval in, zoals supermarktproducten die over datum zijn en restaurantafval. Dat afval belandt in Amsterdam-Westpoort in een grote vergister, waar het wordt omgezet in biogas; jaarlijks ongeveer acht miljoen kubieke meter.


Biogas wordt bio-lng

Het bedrijf Nordsol ontwikkelde de technologie waarmee dat biogas voortaan kan worden omgezet in bio-lng, en ontwierp er een installatie voor, die pal naast de vergister is opgesteld. Die acht miljoen kubieke meter biogas is goed voor 3,4 kiloton bio-lng.

De eerste installatie is in staat om voldoende brandstof te produceren voor dertien miljoen vrachtwagenkilometers, wat neerkomt op de brandstof die ongeveer driehonderd vrachtwagens in een jaar gebruiken.

Daarmee wordt volgens de betrokken bedrijven de uitstoot van tien kiloton fossiele CO2 voorkomen - een mooi begin. Ook de uitstoot van stikstof en fijnstof is bij bio-lng aanmerkelijk lager dan bij andere brandstoffen.Methaan en CO2 

Het biogas uit de vergister bevat ongeveer 60 procent methaan en 40 procent CO2. Eerst wordt het methaan via mem­branen gefilterd uit het gas, waarna het verder de installatie in wordt geleid. De CO2 wordt apart opgevangen en verkocht als grondstof voor onder meer de tuinbouw- en de voedingsmiddelenindustrie. 

Het biomethaan gaat naar een cryogene toren, waar het bij extreem lage temperaturen vloeibaar wordt gemaakt. Vervolgens wordt het opgeslagen in een bio-lng-tank. Tankwagens van Shell kunnen het daar ophalen om het vervolgens te distribueren over hun lng-tankstations. Daar wordt het vervolgens gemengd met gewoon lng, ofwel vloeibaar aardgas. Lng-vrachtwagens kunnen zonder aanpassing op een mengsel met de nieuwe brandstof rijden. 


Circulaire oplossing

De komende jaren moeten er nog zeker tien vergelijkbare installaties bijkomen. Het welslagen van de afspraken uit het Energieakkoord staat of valt bij de vraag of we erin slagen de uitstoot van zwaar vrachtverkeer en de scheepvaart terug te dringen, zei president-directeur Marjan van Loon van Shell bij de opening. ‘Bio-lng is een mooie, circulaire oplossing die zo kan worden toegepast’, zei ze.

Voor het functioneren van de installatie is nauwelijks mankracht nodig. ‘De membranen die de CO2 en het methaan in het biogas van elkaar scheiden, worden vanzelf schoongeblazen’, zegt Remco Krul van Nordsol. ‘Toevoegen van chemicaliën om het biomethaan te zuiveren is niet nodig en ook is er geen warmte nodig.’

Volgens Otto de Bont, ceo van Renewi, past de nieuwe installatie perfect in het streven naar een circulaire economie. ‘Uit afval winnen we een nieuwe grondstof’, zegt hij. ‘Producten die over de datum zijn, halen we op bij de supermarkt, die vervolgens wordt bevoorraad door een ­vrachtwagen die op bio-lng rijdt.’ 


Foto: Nordsol

Vond je dit een interessant artikel, abonneer je dan gratis op onze wekelijkse nieuwsbrief.